Životní situace - Ztráty a nálezy

Nahlášení ztráty nebo nálezu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Ztráty a nálezy
4. Základní informace
k životní situaci

Problematiku ztrát a nálezů upravuje § 1052 až § 1065 zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzické a právnické osoby – nálezci a vlastníci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
  • Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

    Není-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena , a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

„Záznam o nálezu“ – tento záznam sepíše s nálezcem pracovnice podatelny nebo Městská policie Český Brod.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

V úřední hodiny:

Městský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

odbor vnitřních věcí – podatelna

tel.: 321312111, 321612148

Po,St -  8.00-11.00 12.00-17.00

Út,Čt -   8.00-11.00 12.00-14.30

Pá - 8.00-11.00 12.00-12.30

V neúřední hodiny:

Městská policie, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

tel.: 321612156, 736675756

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Městský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: odbor vnitřních věcí-podatelna, městská policie
Kdy: hodiny, neúřední hodiny
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k trvalému pobytu pro cizince).

- vydání věci musí proběhnout písemně, a to formou „Záznam o vydání nálezu“, ve kterém se vyplní údaje o         vlastníkovi a vlastník předání věci stvrdí svým podpisem

.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

„Záznam o nálezu“ – tento záznam sepíše s nálezcem pracovnice podatelny nebo městská policie města Český Brod

Záznam musí obsahovat:

- jméno a příjmení nálezce, u právnických osob jejich název

- adresu trvalého pobytu nálezce, u právnických osob jejich sídlo a IČO

- místo a den nálezu

- popis nalezené věci

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Vlastník nalezené věci je povinen uhradit městu náklady, které mu prokazatelně vznikly.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Odevzdání nálezu se vyřídí na místě neprodleně. Pokud je vlastník věci znám, je vyzván k jejímu vyzvednutí. Pokud vlastník věci není znám, je nález vyhlášen způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce a elektronické úřední desce.

Nalezenou věc si vlastník může vyzvednout do 3 let od vyhlášení nálezu. V případě, že se vlastník ve stanovené lhůtě nepřihlásí, nález přejde do vlastnictví města
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2014 Sb.,občanský zákoník

18. Jaké jsou související
předpisy
Vnitřní předpis tajemníka č. /2011 o „Příjmu a evidenci ztrát a nálezů“
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon - §219 (zatajení věci).

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník - § 2991 (kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil).

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad, odbor  vnitřních věcí - podatelna
26. Kontaktní osoba Koulová Lenka, email: koulova@cesbrod.cz, tel.: 321612111
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
10.2.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist