Zdravý Brod

Sociální oblast - Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování – zajištění bezplatných služeb v oblasti dluhového a majetkového poradenství

Dne 15.10.2014 byla podepsána smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu na realizaci projektu provozování bezplatného dluhového a majetkového poradenství realizovaného v rámci Komunitního plánování sociálních služeb v Českém Brodě a jeho okolí. O dotaci bylo požádáno koncem roku 2013, která byla určena na rok 2014. Dotaci ve výši 50 000 Kč jsme obdrželi v listopadu 2014.

"Proč zrovna já"

Přednáška o pomoci a poradenství obětem trestných činů se konala za velmi nízké účasti dne 25. června 2015 od 17:00 hodin v budově Městského úřadu Český Brod, nám. Husovo 70. Téma přednášky bylo zpracováno i powerpointovou prezentací. Na dotazy odpovídal Mgr. Bc. Tomáš Kellner a Mgr. Eva Benešová.

Akreditovaný seminář na Práce s dětmi s ADHD

Akreditovaný seminář na Práce s dětmi s ADHD

Proběhl v kazetovém sále penzionu ANNA dne 19. února 2015. Lektor Mgr. Michaela Veselá z organizace Společně k bezpečí, o.s. Účast 20 osob z řad účitelů základních škol v rámci ORP i mimo, neziskové organizace LECCOS a sociálního odboru MěÚ Český Brod.

 

Prezentace probační a mediační služby Kolín na úřadě

Ve středu 1. října proběhlo na městském úřadě setkání zástupců z MěÚ Český Brod odboru sociálních věcí, Probační a mediační služby Kolín, městské a státní policie z Českého Brodu, majitelů místních ubytoven, TS Český Brod a Pošembeří, aby prodiskutovali témata jako např.: sociální práce v trestní justici, pomoc a podpora obětem trestných činů a další. Zápis

Míra ohrožení rodin a dětí ve spravovaném území

rodinaPřehled obcí rozdělených dle míry náročnosti výkonu SPO (sociálně-právní ochrany dětí), resp. míry ohrožení rodin a dětí ve spravovaném území obce s rozšířenou působností, které MPSV využilo při stanovení výše dotace na výkon SPO. Nejvyšší míra ohrožení je označena IIIA, nejnižší pak I, přičemž obce jsou pak v jednotlivých kategoriích seřazeny abecedně, nikoli dle zvýšené míry ohrožení. Socio-demografická analýza r. 2012

Aktualizovaný komunitní plán sociálních služeb

Úkolem plánování sociálních služeb je zmapovat problematiku sociálních služeb na území města a najít co nejefektivnější a nejúspornější řešení, které by pomohlo sociální služby přiblížit co nejširšímu počtu obyvatel Českého Brodu, kteří je potřebují. Ke komunitnímu plánu sociálních služeb (dále jen KPSS) nás vede snaha vybudovat sociální politiku města.

Komunitní plán sociálních služeb

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist