Zdravý Brod
Město Český Brod

Sociální oblast

Komunitní plánování – zajištění bezplatných služeb v oblasti dluhového a majetkového poradenství

Dne 15.10.2014 byla podepsána smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu na realizaci projektu provozování bezplatného dluhového a majetkového poradenství realizovaného v rámci Komunitního plánování sociálních služeb v Českém Brodě a jeho okolí. O dotaci bylo požádáno koncem roku 2013, která byla určena na rok 2014. Dotaci ve výši 50 000 Kč jsme obdrželi v listopadu 2014.

Číslo smlouvy: S-1932/SOC/2014 Evidenční číslo žádosti: HUF/SOC/020677/2014 Název akce/projektu: Komunitní plánování – zajištění bezplatných služeb v oblasti dluhového amajetkového poradenství


Služba byla poskytována v budově Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, v 1. patře, v kompletně vybavené kanceláři č. 26 Bc. Evou Dobiašovou. Službu poskytovala každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. v rámci dohody o provedení práce uzavřenou od 1.1.2015 do 30.06.2015.

Služba byla určena osobám, které se ocitly ve finanční tísni nebo byly ohroženy předlužeností.

Celkem bylo za dobu od 1/8 2015 – 30/6 2015  poskytnuto poradenství 32 uživatelům a to osobní konzultací, dvě telefonické konzultace u některých uživatelů se jednalo o opakované poskytnutí služby/ 5 případů/. Doba řešení problému byla zpravidla 1,5 hodiny. Převážná většina uživatelů služby byly ženy/ 19/, věkový průměr 45 let. S ohledem na to, že služba byla v případě žádosti klienta anonymní, lze průměr pouze odhadnout.

Nejčastějším problémem bylo řešení exekucí na majetek a oddlužení. Jako nedostatek byla vnímána nedostatečná nabídka služby s podáním návrhu na osobní bankrot – jedná se o sepsání návrhu a podání k soudu.

Závěrečná zpráva v pdf. Zaverecna_zprava.pdf

Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist