Zdravý Brod
Město Český Brod

Sociální oblast - Komunitní plánování sociálních služeb

Účast na úvodním informačním setkání 21.10.2008

Účast na úvodním informačním setkání 21.10.2008
Čutková Drahomíra, Mgr.  ZŠ Žitomířská 885-ředitelka
Dušek Martin ZŠ Tyršova-ředitel
Firbas Jan TJ – Sokol ČB
Firbasová Zdena občan
Hovorková Lucie, Ing. ANNA ČB-ředitelka
Jelínková Jaroslava MŠ Sokolská - ředitelka
Klindera Vladimír, Ing. občan města
Kratochvílová Jana O.s.Leccos-předsedkyně
Krulišová Renata zastupitelka města
Majerová Jitka, Bc.  MŠ Liblice-ředitelka
Mrvík Vladimír Jakub občan
Nekolný Jakub místostarosta města
Rahmová Renata, Ing. zastupitelka města
Raková Ludmila zastupitelka města
Svěcená Veronika MěÚ ČB-koordinátorka
Šnajdrová Marie, Mgr.  ZŠ Žitomířská 1359-ředitelka
Ulíková Lucie, Mgr.  O.s. Magráta

Principy komunitniho plánování sociálních služeb

Bez dohody není KPSS – plán je smlouva mezi zadavateli (místní samosprávy), poskytovateli sociálních služeb a zástupciuživatelů. Souhlas s dohodou je založen na společné rozpravě. Dohoda je uzavřena nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace aktivit. Souhlasné stanovisko všech stran je základem, hlasování je pouze nouzovým prostředkem.

Bez uživatelů není KPSS – plán nelze vytvořit bez zapojení uživatelů. Zapojení může probíhat prostřednictvím zjišťování potřeb, přímé účasti při rozhodování, možností připomínkování.

Plánování sociálních služeb v Českém Brodě

Město Český Brod zahájilo v září proces plánování sociálních služeb. Cílem je odhalit potřeby dalšího rozvoje v oblasti péče o seniory, zdravotně postižené, služeb poskytujících pomoc rodinám s dětmi či pracujících s osobami, které žijí v rozporu se společenskými normami. Plán sociálních služeb navazuje na Strategický plán města Český Brod, který byl vytvořen v loňském roce. Jeho úkolem je doplnit stávající potřeby a vypracovat podklady pro realizaci konkrétních opatření, které by měly zkvalitnit služby pro občany města.

Plánování sociálních služeb vychází z předpokladu, že senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a osoby o ně pečují sami nejlépe vědí, co potřebují. Občané také mohou sdělit, jak si představují péči v případě, že budou potřebovat pomoc druhé osoby. Proces plánování dává prostor vyjádřit tyto zkušenosti, potřeby a názory a zajišťuje, aby hlas jednotlivce byl vyslyšen a byla přijata konkrétní opatření, která společně s občany připravují odborníci poskytující sociální služby a zástupci města.

Zájemci o informace nebo ti, kteří se budou chtít do procesu plánování sociálních služeb zapojit se také mohou obracet na paní Veroniku Svěcenou, koordinátorku komunitního plánování Městského úřadu Český Brod, která sídlí v budově radnice v přízemí, číslo dveří 3. Můžete se na ni obracet osobně, prostřednictvím telefonu na čísle 321 612 124, případně e- mailem na svecena@cesbrod.cz.

Zda bude plánování řešit problémy občanů, záleží především na tom, jaké podněty dostane. Chcete-li se vyjádřit k této problematice obraťte se na Veroniku Svěcenou, která vám ochotně poskytne další informace.

Základní informace k procesu plánování sociálních služeb

Cílem plánování je najít potřebné služby, podpořit jejich rozvoj, směrovat jejich zaměření, posílit komunikaci služeb, odstraňovat slabá místa v systému. Obecně lze říci, že zjišťujeme potřeby obyvatel a hledáme možnosti jejich uspokojování.

Plánování sociálních služeb pomáhá řešit situaci klienta (uživatele), prostřednictvím spolupráce a změny stávajících dostupných nástrojů.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist