Zdravý Brod
Město Český Brod

Sociální oblast - Komunitní plánování sociálních služeb

Seminář ke školnímu násilí

Dne 16. ledna realizovalo o.s. Společně k bezpečí, v rámci Komunitního plánování sociálních služeb, v Domově Anna seminář ke školnímu násilí, který byl určen převážně pro učitele a pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Lektorka Mgr. Michaela Veselá velmi poutavě, emotivně a zasvěceně vzdělávala účastníky semináře. Vzdělávací program byl akreditován MŠMT, tudíž každý účastník obdržel osvědčení.

Zpráva ze semináře Zprava_ze_seminare.pdf

Výstup z veřejného setkání - Komunitní plánování sociálních služeb

logo komun jednáníDne 27. března se v kazetovém sále Domova pro seniory Anna konalo v rámci Komunitního plánování sociálních služeb Města Český Brod a souvisejících služeb veřejné setkání.  Cílem setkání mělo být nejen připomínkování současného Komunitního plánu, ale hlavně získání názorů od veřejnosti k sociálním službám. Pokud budeme znát reálné potřeby občanů města, můžeme přijímat významná opatření, která povedou k ovlivnění života a životních situací občanů na území města.

Sociální služby ve městě - setkání s veřejností

Sociální služby ve městěMěsto Český Brod, odbor sociálních věcí, vás srdečně zve ve středu 27. března od 17:30 hod. na setkání s veřejností v kazetovém sále Domova pro seniory Anna (Žitomířská 323): SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ. Chcete ovlivnit budoucí vývoj sociálních služeb, služeb, které pomáhají lidem nebo nám říci o vašich představách, jak pomoci ve stáří, nemoci, krizi či nepříznivé situaci? Přijďte, rádi vás uvidíme!

Pozvánka na seminář k interdisciplinární spolupráci v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality

soc logoVážení,

v rámci komunitního plánu sociálních služeb Města Český Brod pro období 2012 – 2014 v souvislosti s cílem Prevence kriminality vás zveme na seminář Mgr. Veselé, který bude pro vás zdarma a bude se týkat toho, jakým způsobem lze týmově v rámci města Český Brod řešit bezpečnostní problémy a přijímat opatření k prevenci kriminality.

Důstojné stáří

Co je to vlastně důstojné stáří? Je to stáří bez nemocí, bez zdravotních potíží, s vysokým příjmem – důchodem a obklopeni milující rodinou?

Málo seniorů prožívá takové stáří. Bohužel je mezi námi hodně těch, co nemají takové štěstí a naopak potřebují pomoc druhé osoby.

Nezisková organizace Spirála pomoci se z hlediska profesního zaměření soustředí na služby v oblasti sociální péče o seniory a zdravotně postižené, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Konkrétně nabízí osobní asistenci, terénní odlehčovací službu, psychologické poradenství přepravu autem (tzv. handitaxi – pro Český Brod a okolí na tel. čísle 602 449 809)  k lékaři, na úřad, na rehabilitaci, za kulturou atd. Samozřejmostí je provoz půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Dobrovolnictví v našem městě

Zákon o sociálních službách klade důraz na zvyšování kvality poskytované péče. Standardy kvality hovoří také o tom, že uživatelé sociálních služeb by měli žít běžným způsobem  jako jejich vrstevníci, měli by být součástí okolního společenství. Jednou z možností, jak přirozeně a nenásilně naplnit uvedené zásady, jsou dobrovolníci, tedy lidé, kteří bezplatně nabídnou část svého času, energie a schopností uživatelům sociálních služeb.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist