Zdravý Brod
Město Český Brod

MA21 - MA21 a Zdravé město

Hlavní dokumenty zdravého města

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 5.11.2014 Usneseni_zastupitelstvo_141105.pdf- ustanovení politika zdravého města a MA21

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 14.9.2016 Usneseni_zastupitelstvo_160914.pdf- ustanovení politika zdravého města a MA21

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 1.4.2015 Usneseni_zatupitelstvo_150401.pdf - ustanovení koordinátorky zdravého města a MA21

Usnesení Rady města Český Brod ze dne 16.12.2015 usneseniRM_161215.pdf - zřízení komise

Usnesení Rady města Český Brod ze dne 16.1.2019 Usneseni_komise_RM_190116.pdf - zřízení komise

Členové komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21:
  • Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný politik, starosta města Český Brod
  • Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor (zapisovatelka)
  • Petr Čermák - veřejný sektor, investiční referent odboru investic
  • Bc. Jana Tůmová – veřejný sektor, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb
  • Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,
  • Petr Fořt - podnikatelský sektor, SKYBRAND s.r.o.
ZÁPISY ZDE


 

Město Český Brod se registrovalo do evidence Místních agend 21

logo ceniaMěsto Český Brod se tak připojilo mezi obce, kraje nebo svazky obcí, které mají zájem uplatňovat principy udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Strategickým plánováním v roce 2007 Český Brod nastoupil proces zkvalitňování správy věcí veřejných, zapojování veřejnosti a využívání poznatků o udržitelném rozvoji, které v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů.

Co si představit pod pojmem udržitelný rozvoj? Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí). Potřeby přítomnosti jsou uspokojovány, aniž by byly oslabeny možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce. Vede k zodpovědnosti k jiným lidem a přírodě jako celku.

Na portálu DataPlán, což je informační systém Národní sítě Zdravých měst ČR pro řízení municipalit a regionů k udržitelnému rozvoji, se dozvíte jak naše město naplňuje projekt Zdravá města a MA21. Plněním jednotlivých kritérií si město Český Brod buduje své postavení na poli žadatelů o dotační programy.

Od roku 2009 jsme členem Národní sítě Zdravých měst ČR.

Deklarace projektu Zdravé město Český Brod, kterou přijalo Zastupitelstvo města Český Brod ke stažení zde. Deklarace_PZMaMA21_CeskyBrod_2009.pdf

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist