Zdravý Brod

Sociální oblast - Adresář sociálních služeb

Zvoneček Bylany

Poskytovatel: Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb
IČ: 00873497 Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel:

Středočeský kraj

Statutární zástupce:  

Ing. Iveta Blažková

Adresa sídla:   Pod Malým vrchem 1 378, Český Brod 282 01

Tel:

321 671 001

E-mail:

zvonecekbylany@seznam.cz

Web:

http://zvonecekbylany.cz

Název služby/zařízení: Denní stacionář

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: denní stacionáře

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány dětem v předškolním věku a starším, mládeži a dospělým.

Provozní doba:

Pondělí     7:00 - 19:00

Úterý        7:00 - 19:00

Středa       7:00 - 19:00

Čtvrtek     7:00 - 19:00

Pátek        7:00 - 19:00

Popis služby:

Uživatel má možnost využít stravování v zařízení, možnost dovážení služebním autem do ZŠ, k lékaři, k dispozici je denní místnost k odpočinku, pracovny, terapeutické dílny. Služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, podmínky, pomoc nebo podpora pro osobní hygienu, nabídka společenského, kulturního, sportovního vyžití,rekreace a nabídka rehabilitačních služeb. Služba zajišťuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kde služba působí: ambulantní služba - Pod Malým vrchem 1 378, Český Brod

Kontakt na službu:

Pod Malým Vrchem 1 378, Český Brod

Tel.: 321 671 001

jana.malkova@uspbylany.cz

Finanční spoluúčast uživatele:

ANO, dle ceníku

Kapacita služby:  4 uživatelé

 

Název služby/zařízení: Celoroční pobyt

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: domov pro osoby se zdravotním postižením

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány dětem v předškolním věku a starším, mládeži a dospělým.

Provozní doba:

nepřetržitě

Popis služby:

Služba zajišťuje dlouhodobý pobyt. Uživatelé mají možnost využití stravování, úklidu, prádelny, služebního auta k návštěvě lékaře, docházky do ZŠ. K dispozici jsou pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové – výběr dle současných možností. Pokoje mají vlastní toalety. Služba zabezpečuje pomoc,podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, vytvoření podmínek,pomoc nebo podporu při osobní hygieně, nabízí společenské, kulturní, sportovní vyžití a rekreaci. Zajišťuje sociálně terapeutické  činnosti, nabízí možnost zajištění péče praktických i odborných lékařů, kteří mají smlouvu se zařízením. Součástí je i nabídka rehabilitačních služeb a zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kde služba působí: pobytová služba - Pod Malým vrchem 1 378, Český Brod, zařízení přijímá klienty ze Středočeského kraje

Kontakt na službu:

Pod Malým Vrchem 1 378, Český Brod

Tel.: 321 671 001

jana.malkova@uspbylany.cz

Finanční spoluúčast uživatele:

ANO, dle ceníku

Kapacita služby:  60 lůžek

 

Název služby/zařízení: Chráněné bydlení

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: chráněné bydlení

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány osobám od 19 let.

Provozní doba:

nepřetržitě

Popis služby:

Služba nabízí týdenní a celoroční pobyty. K dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s předsíní a příslušenstvím, komplex tří nebo čtyř pokojů tvoří byt, společný je kuchyňský kout, jídelna, obývací pokoj. Jeden byt je pro  5 klientů.

Služba nabízí poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, vytváření domácí atmosféry. Nabídka zahrnuje společenské, kulturní a sportovní akce a rekreaci. Služba zajišťuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V rámci pobytu jsou využívány běžně přístupné zdrojů komunity.

Kde služba působí: pobytová služba - Bylany 26, Chrášťany, zařízení přijímá klienty ze Středočeského kraje

Kontakt na službu:

Bylany 26, Chrášťany, 282 01  Český Brod

 tel.: 321 622 564

zerticek@seznam.cz

Finanční spoluúčast uživatele:

ANO, dle ceníku

Kapacita služby: 10 lůžek

Název služby/zařízení: Odlehčovací služba

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odlehčovací služby

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány dětem v předškolním věku a starším, mládeži a dospělým.

Provozní doba:

nepřetržitě

Popis služby:

Služba umožňuje osobě či rodině pečující v přirozeném sociálním prostředí o osobu se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nezbytný odpočinek. Doba trvání nezbytného pobytu klienta ve Zvonečku se odvíjí dle přání rodiny klienta. Nabídka služeb v zařízení je stejná jako pro celoroční pobyt.

Kde služba působí: pobytová služba - Pod Malým vrchem 1 378, Český Brod, zařízení přijímá klienty ze Středočeského kraje

Kontakt na službu:

Pod Malým Vrchem 1 378, Český Brod

Tel.: 321 671 001

jana.malkova@uspbylany.cz

Finanční spoluúčast uživatele:

ANO, dle ceníku

Kapacita služby:  5 lůžek

 

Název služby/zařízení: Týdenní stacionář

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: týdenní stacionáře

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány dětem v předškolním věku a starším, mládeži a dospělým.

Provozní doba:

Od pondělí 7:00 do pátku 19:00

Popis služby:

Služba zajišťuje  pobyt v průběhu týdne. Uživatelé mají možnost využití stravování, úklidu, prádelny, služebního auta k návštěvě lékaře, docházky do ZŠ. K dispozici jsou pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové – výběr dle současných možností. Pokoje mají vlastní toalety. Služba zabezpečuje pomoc,podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, vytvoření podmínek,pomoc nebo podporu při osobní hygieně, nabízí společenské, kulturní, sportovní vyžití a rekreaci. Zajišťuje sociálně terapeutické  činnosti, nabízí možnost zajištění péče praktických i odborných lékařů, kteří mají smlouvu se zařízením. Součástí je i nabídka rehabilitačních služeb a zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kde služba působí: pobytová služba - Pod Malým vrchem 1 378, Český Brod, zařízení přijímá klienty ze Středočeského kraje

Kontakt na službu:

Pod Malým Vrchem 1 378, Český Brod

Tel.: 321 671 001

jana.malkova@uspbylany.cz

Finanční spoluúčast uživatele:

ANO, dle ceníku

Kapacita služby:  3 lůžka

 

Spirála pomoci o. s. Kolín

Poskytovatel: Spirála pomoci o. s. Kolín
IČ: 22689443 Právní forma: Občanské sdružení
Zřizovatel:

Statutární zástupce: 

Jana Kuncířová

Adresa sídla:   Sluneční 76, Kolín 280 02

Tel:

321 571 320

774 340 292

E-mail:

info@spirala-pomoci.cz

Web:

www.spirala-pomoci.cz

Název služby/zařízení: Osobní asistence

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: osobní asistence

Okruh osob, kterým je služba určena:

 Osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, zrakovým) bez rozdílu věku, senioři.

Provozní doba:

Po: 8:00 - 17:00

Út: 8:00 - 15:00

St: 8:00 - 17:00

Čt: 8:00 - 15:00

Pá: 8:00 - 15:00

Popis služby:

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba zajišťuje krátkodobou péči, ale také dlouhodobé odlehčovací terénní služby.

Kde služba působí: terénní služba - Kolín a okolí, Český Brod a okolí

Kontakt na službu:

Eva Svobodová

tel.: 773 600 497

spipom@seznam.cz

Finanční spoluúčast uživatele:

ANO, dle ceníku

Kapacita služby:  43 klientů

 

Programy primární prevence

Název služby/zařízení: Programy primární prevence

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství

Okruh osob, kterým je služba určena:

Žáci druhého stupně základních škol, studenti gymnázií SOŠ a SOU.

Provozní doba:

Pondělí     8:00 - 17:00

Úterý        8:00 - 17:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek     8:00 - 17:00

Pátek        8:00 - 17:00

Popis služby:

Program primární prevence se zaměřuje na specifickou formu prevence sociálně nežádoucích jevů s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Cílovou skupinou programu jsou žáci v kontextu třídního kolektivu na 2. stupni ZŠ a SŠ, jejich třídní učitelé, metodici prevence a rodiče na okresech Kolín a Kutná Hora.

Program primární prevence o.s. Prostor se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších sociálně nežádoucích jevů jako je gambling, rasismus, xenofobie, šikana , týrání a zneužívání dětí aj. a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s mocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku).

Program zahrnuje pravidelné setkávání s třídními kolektivy - 4 intervence během jednoho roku

Kde služba působí: terénní forma poskytování ve školách

Kontakt na službu:

Mgr. Petr Steklý

Na Pustině 1068, Kolín 2 280 02

tel: 317 47 17 43

mob: 608 123 013

petr.stekly@os-prostor.cz

Finanční spoluúčast uživatele:

NE

Kapacita služby:

3 intervence denně

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist