Zdravý Brod
Město Český Brod

Sociální oblast

Aktualizovaný komunitní plán sociálních služeb

Úkolem plánování sociálních služeb je zmapovat problematiku sociálních služeb na území města a najít co nejefektivnější a nejúspornější řešení, které by pomohlo sociální služby přiblížit co nejširšímu počtu obyvatel Českého Brodu, kteří je potřebují. Ke komunitnímu plánu sociálních služeb (dále jen KPSS) nás vede snaha vybudovat sociální politiku města.

Komunitní plán sociálních služeb aktualizovany_kpps.pdf

Plán sociálních služeb je určen k zajištění financování sociálních služeb z rozpočtu města Český Brod, zmapování dostupných služeb, vymezení cílů dalšího vývoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území města. 

Město se schválením plánu zavazuje k naplňování stanovených cílů a k zajištění finančních příspěvků z rozpočtu Města na potřebné sociální služby.

Plán podporuje především poskytování sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, které podporují jeho sociální začlenění do společnosti. Cílem města Český Brod je, aby sociálně potřební občané mohli žít v důstojných podmínkách.

Sociální služby jsou poskytovány sociálně potřebným osobám, které se ocitly v tíživé sociální situaci a nejsou ji sami schopny řešit a nemohou o pomoc požádat rodinu či jiné blízké osoby. Sociální služby tedy nejsou poskytovány plošně.

Sociální službou se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist