Zdravý Brod

MA21 - Fórum města a průzkumy

VÝSLEDKY NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU 2020

VÝSLEDKY NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU 2020

Letošní názorový průzkum byl již šestým v pořadí a to opět ve spolupráci s Agora CE, o.p.s. Dotazník byl respondentům k dispozici v tištěné a elektronické podobě v období od 19. 9. do 18. 10. 2020. Sešlo se celkem 428 vyplněných dotazníků. Výsledky přináší Závěrečná zpráva
V tištěné podobě je k dispozici v kanceláři vedení města. Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkové šetření . 

Jste v našem městě spokojeni? Podělte se o své názory v dotazníku.

Jste v našem městě spokojeni? Podělte se o své názory v dotazníku.

Vážení,

dnes 18. 10. 2020 máte poslední možnost se zúčastnit dotazníkového šetření mapující spokojenost obyvatel ve městě. Letos se jedná již o šestý průzkum a díky tomu můžeme sledovat trendy vývoje názoru obyvatel na různá témata a problémy života ve městě. 
Věnujete nám prosím 15 minut svého času, stojíme o Vaše názory.
Výsledky průzkumu budou zveřejněny na webu města.  ONLINE DOTAZNÍK NAJDETE ZDE.

Jak se Vám v našem městě žije?

Jak se Vám v našem městě žije?

Vážení občané,

po dvou letech je zde opět průzkum veřejného mínění v Českém Brodě. V roce 2020 se jedná již o šesté šetření a můžeme tedy sledovat trendy vývoje názoru obyvatel na různá témata a problémy života ve městě. Závěrečné zprávy z předchozích ročníků veřejných průzkumů najdete na webu města v sekci Zdravý Brod, kam do konce listopadu přibyde i zpráva z letošního šetření.
Vždy se snažíme výsledky analyzovat a v případě negativní zpětné vazby zhodnotit, zda daná oblast je skutečně zanedbaná či se jedná o rozpor mezi skutečností a vnímáním lidí. Tedy zda je potřeba věci řešit a vyřešit, nebo spíš jen lépe prodávat výsledky naší práce. Do jaké míry se nám to daří nebo nedaří, můžete posoudit v článku místostarosty Tomáše Klineckého.

Až do 18. října budete moci dotazník vyplnit přímo online. V tištěné podobě je k vyzvednutí v podatelně MěÚ Český Brod, v infocentru a v městské knihovně. 

Jakub Nekolný, starosta města

Výsledky ankety re-use centrum

Výsledky ankety re-use centrum

Přinášíme Vám výsledky ankety , která mapovala poptávku vybudování centra opětovného vyžití/re-use centra v našem městě. Na realizaci tohoto záměru projektu se budeme ucházet o finanční podporu v rámci 122. výzvy Operační program Životní prostředí. Děkujeme všem, kdo se do ankety zapojili.

Chcete v Českém Brodě re-use centrum?

Chcete v Českém Brodě re-use centrum?

Téma oběhového hospodářství a s ním souvisejí problémy nám nejsou cizí. Za pomoci dotačního titulu OPŽP bychom se rádi pustili do vybudování takzvaného centra opětovného vyžití (re-use centra), které bude sdružovat sběr, úpravu i prodej předmětů z druhé ruky a sdílenou "hobby" dílnu. Věnujte prosím 3 minuty svého času k vyplnění následujících otázek, které budou k dispozici do 21. 6. 2020. Pomohou nám ukázat směr. Děkujeme. 

Výsledky ankety na téma parkování na sídlišti Jahodiště

Vstupní informací pro přípravné práce návrhu studie regenerace sídliště Jahodiště byla anketa zaměřená především na parkování, zásadní problém veřejných prostranství na sídlišti. Občané této lokality našli dotazníky v papírové podobě ve svých schránkách. Vyplněné dotazníky pak mohli odevzdat na podatelně MěÚ Český Brod, v Infocentru a v Městské knihovně Český Brod, dále v prodejně COOP na sídlišti, v MŠ Sokolská a v kiosku Tenisu Český Brod. Komu nevyhovovala tato forma, mohl využít online dotazník, který byl zveřejněn na webu a FB města. V týdnu od 9. 9. do 13. 9. 2019 byly dotazníky vybrány a pracovala se na jejich vyhodnocení. Zde jsou výsledky. 

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření

Město Český Brod se rozhodlo využít výzvu Ministerstva pro místní rozvoj ze Státního fondu rozvoje bydlení k podání žádosti o dotaci v programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro sídliště Jahodiště. Součástí žádosti bude koncepční studie sídliště, zpracovaná se zapojením veřejnosti v průběhu přípravných prací i návrhu. Vstupní informace zajistí anketa, zaměřená především na parkování, zásadní problém veřejných prostranství na sídlišti. 
Za tímto účelem od dnešního dne, tj. od 19. 8. 2019 do 6. 9. 2019 probíhá dotazníkové šetření a občané lokality sídliště Jahodiště najdou dotazník v papírové podobě ve svých schránkách. Online verze dotazníku je k vyplnění zde. 

VÝSLEDKY VEŘEJNÉHO FÓRA 2018

VÝSLEDKY VEŘEJNÉHO FÓRA 2018

Slavnostní otevření nových prostor IC a ICM jsem využili i k pozvání široké veřejnosti k účasti na veřejném Fórum města 2018, které proběhlo v podvečer dne 4. 9. 2018. Stejně tak jako v předchozích letech i letos účastnicí sestavili TOP 10 bodů ke zlepšení v různých oblastech (školství, bydlení, doprava, bezpečnost...). Po té následovala veřejná online anketa za účelem ověření TOP 10.  Podněty občanů jsou vodítkem pro Akční plán města. Výsledky ankety v pdf. zde.

FÓRUM MĚSTA 2018

Fórum města je veřejné setkání pro občany, které se konalo ve večerních hodinách v pondělí 3. září 2018 v novém radničním sále nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. Zápis zde.

ANKETA - OVĚŘENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ TOP 10

ANKETA - OVĚŘENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ TOP 10

Věnujte prosím několik minut svého času a zapojte se do ankety. Vašim úkolem je pomocí kurzoru na myši (přidržením levého tlačítka) přemístit jednotlivé problémové oblasti podle pořadí důležitosti, kterou sami určíte. Uvedená škála oblastí k řešení vzešla od občanů na Fóru 2017, které proběhlo 3.9.2018. Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro strategické plánování města Český Brod a Akční plán. Zveřejníme je na webu města, FB profilu... Anketa zde. Ukončení ankety proběhne 17.9.2018.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist