Zdravý Brod

Sociální oblast - Rodina, děti a mládež

Psychické poruchy dětí

Deprivace dětí, poruchy chování u dětí a mladistvých, sebepoškozování dětí, pokus o sebevraždu

Síť pomoci:

 • Deprivace dětí

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/deprivace-deti/#sit_pomoci

 • Poruchy chování u dětí a mladistvých

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/poruchy-chovani-u-deti-a-mladistvych/#sit_pomoci

 • Sebepoškozování dětí, pokus o sebevraždu

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/sebeposkozovani-u-deti-a-mladistvych-pokus-o-sebevrazdu/#sit_pomoci

 • Kam se můžu obrátit

www.modredvere.cz

www.ditekrize.cz

www.linkaduvery.kh.cz

www.pppstredoceska.cz

www.svp-kolin.cz

www.svpd.cz

Užívání návykových látek, závislosti

Užívání alkoholu, drog a patologické hráčství dětí a mladistvých, alkoholismus a drogová závislost u rodičů

Síť pomoci:

 • Užívání alkoholu, drog a patologické hráčství dětí a mladistvých

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/uzivani-alkoholu-drog-a-patologicke-hracstvi-u-deti-a-mladistvych/#sit_pomoci

 • Alkoholismus a drogová závislost u rodičů

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/alkoholismus-a-drogova-zavislost-u-rodicu/#sit_pomoci

 • Kam se můžu obrátit

www.prostor-plus.cz

www.magdalena-ops.eu

www.nmskb.cz

www.svp-kolin.cz

www.svpd.cz

www.sananim.cz

Společensky nežádoucí jednání

Výchovné problémy dětí a mládeže, přestupky a trestná činnost dětí a mladistvých, rizikové sexuální chování mladistvých

Síť pomoci:

 • Výchovné problémy u dětí a mládeže

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/vychovne-problemy-u-deti-a-mladeze/#sit_pomoci

 • Přestupky a trestná činnost mladistvých

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/deti-a-mladistvi-pachajici-prestupky-a-trestnou-cinnost/#sit_pomoci

 • Rizikové sexuální chování mladistvých

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/rizikove-sexualni-chovani-a-tehotenstvi-mladistvych/#sit_pomoci

 • Kam se můžu obrátit

www.cesbrod.cz/category/socialne-pravni-ochrana-deti

www.svp-kolin.cz

www.svpd.cz

www.pmscz.cz

Ekonomická situace rodiny

Nezaměstnanost rodičů, čerpánísociálních dávek, zadluženost

Síť pomoci:

 •  Nezaměstnanost rodičů, čerpání sociálních dávek

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/nezamestnanost-rodicu-dlouhodobe-cerpani-socialnich-davek/#sit_pomoci

 • Zadluženost

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/absence-financni-gramotnosti-zadluzovani/#sit_pomoci

 • Kam se můžu obrátit

www.portal.mpsv.cz

www.prostor-plus.cz

www.leccos.cz

www.opnymburk.cz

www.rubikoncentrum.cz

Špatná péče o děti

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, útěky dětí z domova

Síť pomoci:

 • Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/syndrom-can-syndrom-tyraneho-zneuzivaneho-a-zanedbavaneho-ditete/#sit_pomoci

 •  Útěky dětí z domova

http://katalog.pravonadetstvi.cz/wp-  content/uploads/sites/7/2015/09/2.2s.pdf

 • Kam se můžu obrátit

www.cesbrod.cz/category/socialne-pravni-ochrana-deti

www.ditekrize.cz

www.policie.cz

www.linkaduvery.kh.cz

www.linkabezpeci.cz

Dysfunkční rodina

Rozpad rodiny, rozvod, násilí v rodině

Síť pomoci:

 • Rozpad rodiny, rozvod

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/rozpad-rodiny-rozvod/#sit_pomoci

 • Násilí v rodině

http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/nasili-v-rodine/#sit_pomoci

 • Kam se můžu obrátit

www.cesbrod.cz/category/socialne-pravni-ochrana-deti

www.poradna-rakovnik.cz   - Kolín, Nymburk

www.acorus.cz

www.ditekrize.cz

www.opnymburk.cz

www.pomocobetem.cz

www.psychoterapie-cbrod.cz

 • Dona-linka pomoci obětem domácího násilí 251 511 313, www.donalinka.cz
 • Probační a mediační služba Kolín, www.pmscr.cz, tel. 321 715 179
 • Bílý kruh bezpečí, 257 317 110, www.bkb.cz 
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí - 116 006 - nonstop, bezplatně, po celé Evropě
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist