Zdravý Brod

Broďáci Brodu - Participativní rozpočet

Co je Broďáci Brodu?

Broďáci Brodu je šancí pro každého, kdo přichází s dobrým nápadem!

Máme za sebou pilotní ročník participativního rozpočtu s názvem Broďáci Brodu. V loni bylo přihlášeno celkem 29 rozmanitých návrhů a z nich šlo 24 ke hlasování o realizaci. Vítězné dva návrhy jsou nyní už hotové. Ve srovnání s jinými městy v naší zemi jsme dopadli velmi dobře a měli jsme se čím chlubit. 

I letos budeme mít možnost přijít se svými nápady a obohatit naše město. Berme to jako příležitost zapojit se do rozvoje města v realizaci konkrétních drobných projektů, které nám zpříjemní život, přinesou užitek nebo pěkný zážitek.   

Půjde o investiční projekty i neinvestiční aktivity financované z rozpočtu města mimo dotační systém města Český Brod, který je řadu let u nás využíván především místními spolky.

A protože se ukázal loňský rok jako úspěšný, zastupitelé se rozhodli navýšit celkovou částku na realizaci všech projektů z 300.000 Kč na 600.000 Kč. 

I letos jsme si vybrali zkušeného průvodce – českou neziskovou organizaci Agora CE , která stála u zavedení tohoto demokratického procesu v řadě měst a obcí naší republiky. 

Jaký je postup?

  1. Lidé předkládají návrhy, co by se za peníze z participativního rozpočtu mělo v Českém Brodě v následujícím roce vylepšit.
  2. Městský úřad Český Brod návrhy posoudí z hlediska realizovatelnosti a případně je ve spolupráci s autory upraví do realizovatelné podoby.
  3. Třetím krokem je společné setkání autorů s lidmi, kteří se chtějí o návrzích či autorech dozvědět více.  Nebude chybět ani vedení města se zástupci odborů MěÚ, které společně s autory dotvoří návrh tak, aby mohl být postoupen do poslední fáze. Na takovém veřejném setkání mohou všichni nejen diskutovat o přesné podobě návrhů, ale mohou se dozvědět mnohé o své obci a o tom, jak vlastně funguje.
  4. Následně se návrhy roztřídí a upraví do finální podoby postupující do hlasování.
  5. Vyvrcholením procesu participativního rozpočtování je on-line hlasování o tom, které návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány..

Vedení města sběr nápadů v průběhu procesu tvorby participativního rozpočtu může využít k realizaci projektů i mimo tuto aktivitu. Například tím, že některý nápad začlení do finančně náročnějšího projektu města, který ještě nebyl ukončen nebo je naopak v nejbližších letech plánovaný k realizaci. To vše po dohodě s autorem nápadu. 

KONTAKT

Koordinátorkou participatiního rozpočtu je Irena Havlová.

Neváhejte ji oslovit s dotazy prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo na předem sjednané schůzce na městském úřadě.

  • Tel:  739 239 201
  • Mail: brodacibrodu@cesbrod.cz
  • Adresa: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Další informace najdete na webu Brodacibrodu.cz 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist