Zdravý Brod
Město Český Brod

Broďáci Brodu - Participativní rozpočet

Co je Broďáci Brodu?

Se zavedením participativního rozpočtu s názvem Broďáci Brodu přicházíme v roce 2020 poprvé. Vybrali jsme si zkušeného průvodce – českou neziskovou organizaci Agora CE , která stála u zavedení tohoto demokratického procesu v řadě měst a obcí naší republiky. 

Chceme dát občanům příležitost zapojit se do rozvoje města v realizaci konkrétních drobných projektů, které nám zpříjemní život, přinesou užitek nebo pěkný zážitek.   

Broďáci Brodu je šancí pro každého, kdo přichází s dobrým nápadem!

Půjde o investiční projekty i neinvestiční aktivity financované z rozpočtu města mimo dotační systém města Český Brod, který je řadu let u nás využíván především místními spolky.

Zastupitelstvo ZM_usneseni_c128_2020.pdf města vyčlenilo na realizaci projektů Broďáci Brodu z rozpočtu 300 000 Kč.  

Jaký je postup?
  1. Lidé předkládají návrhy, co by se za peníze z participativního rozpočtu mělo v Českém Brodě v následujícím roce vylepšit.
  2. Městský úřad Český Brod návrhy posoudí z hlediska realizovatelnosti a případně je ve spolupráci s autory upraví do realizovatelné podoby.
  3. Třetím krokem je společné setkání autorů s lidmi, kteří se chtějí o návrzích či autorech dozvědět více.  Nebude chybět ani vedení města se zástupci odborů MěÚ, které společně s autory dotvoří návrh tak, aby mohl být postoupen do poslední fáze. Na takovém veřejném setkání mohou všichni nejen diskutovat o přesné podobě návrhů, ale mohou se dozvědět mnohé o své obci a o tom, jak vlastně funguje.
  4. Následně se návrhy roztřídí a upraví do finální podoby postupující do hlasování.
  5. Vyvrcholením procesu participativního rozpočtování je on-line hlasování o tom, které návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány.

Vedení města sběr nápadů v průběhu procesu tvorby participativního rozpočtu může využít k realizaci projektů i mimo tuto aktivitu. Například tím, že některý nápad začlení do finančně náročnějšího projektu města, který ještě nebyl ukončen nebo je naopak v nejbližších letech plánovaný k realizaci. To vše po dohodě s autorem nápadu. 

KONTAKT

Koordinátorkou participatiního rozpočtu je Petra Ištvániková

Neváhejte ji oslovit s dotazy prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo na předem sjednané schůzce na městském úřadě.

  • Tel:  733 384 871
  • Mail: istvanikova@cesbrod.cz
  • Adresa: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Další informace najdete na webu Brodacibrodu.cz 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist