Zdravý Brod

MA21 - Fórum města a průzkumy

Anketa - Problémy města Český Brod .... souhlasíte s nimi?

Logo

Vážení občané,

opět po roce se na Vás obracíme s anketou, jejímž cílem je ověřit problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse na Fóru města Český Brod, konaném 16.5.2012 v Kazetovém sále Domova pro seniory Anna.

Chceme vám dát prostor, abyste se vyjádřili k tomu, co vám v našem městě chybí, co by se mělo změnit, abyste byli spokojeni s místem, kde žijete a které je vaším domovem.

Do ankety byly zařazeny všechny problémy, o nichž se hlasovalo na Fóru města. Fórum města i následná anketa jsou pořádány podle metodiky Národní sítě zdravých měst, jejímž členem Český Brod je. Z tohoto důvodu nejsou problémy řazeny podle získaného počtu hlasů, ale sestupně podle abecedy.

Anketa 10 problémů města Český Brod… souhlasíte s nimi?

Logo MZVážení spoluobčané,

opět se na Vás obracíme se žádostí o spolupráci, tentokrát v rámci ankety, která je výstupem z jednání Fóra města, konaného  17.5.2011 v penzionu Anna. |setkforamesta.pdf 569 kB program fóra setkforamesta.pdf 569 kB| Fórum proběhlo pod záštitou Národní sítě Zdravých měst, facilitátorem byl  Ing. Petr Švec (NSZM), spolumoderoval tajemník města Ing. Aleš Kašpar.  PhDr. Alena Bauerová seznámila přítomné s aktualizací Stategického plánu (SP) města Český Brod a pan místostarosta Mgr. Pavel Janík informoval o realizovaných investičních akcích v roce 2010 a rovněž o prioritách vzešlých ze zmíněné aktualizace SP.

Anketa k rozvoji města

Český BrodVážení spoluobčané,

rádi bychom Vás ještě jednou přizvali ke spolupráci v rámci potřeby rozvoje města.

Jak již mnozí víte, v rámci aktualizace Strategického plánu města stratplanakt0411.pdf bylo pro nejbližší období (léta 2012 – 2013) bylo vybráno 18 krátkodobých (specifických) cílů z různých oblastí, které se pokusíme naplnit konkrétními kroky, projekty.

Máte tedy ještě možnost v této anketě označit cíle, které Vy považujete za nejdůležitější, prioritní.

Prosím, označte maximálně 5 cílů ze všech 18 uvedených.

Děkujeme za vaši volbu. O výsledku ankety Vás budeme informovat na těchto stránkách. Výsledky budou podkladem pro tvorbu plánu konkrétních akcí a projektů na léta 2012 – 2013.

Budeme se těšit na spolupráci s Vámi i v rámci další ankety, která bude výstupem z Fóra města 2011. Fórum proběhlo pod záštitou Národní sítě Zdravých měst, jeho výsledkem je stanovení „10P“, tedy deseti problémů města, na kterých se účastníci tohoto setkání dohodli. Anketa bude zveřejněna po zpracování výstupů.

Harmonogram procesu komunitního plánování sociálních služeb

Období Aktivity
Září 2008 Nastavení procesu plánování – organizační struktura plánu, pravidla informování veřejnosti, stanovení struktury dokumentu
Říjen 2008 Úvodní schůzka účastníků procesu
Říjen 2008 Příprava analytické části – statistická data o uživatelích
Listopad 2008 Analýza poskytovatelů sociálních služeb
Listopad – prosinec 2008 Schůzky pracovních skupin – definování potřeb a síť služeb
Listopad/prosinec 2008 Průzkum potřeb uživatelů
Leden 2009 Finanční analýza
Leden 2009 Definování priorit
Leden 2009 Schválení analytické a strategické části plánu
Únor 2009 Vytvoření adresáře poskytovatelů sociálních služeb
Únor – březen 2009 Zpracování aktivit
Březen 2009 Zpracování plánu sociálních služeb
Duben 2009 Publikace a připomínkování dokumentu
Duben 2009 Zapracování připomínek
Květen 2009 Schválení dokumentu orgány Města Český Brod
Červen 2009 – červen 2011 Realizační fáze
Leden 2011 -  prosinec 2011 Revize a tvorba dalšího plánu sociálních služeb
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist