Zdravý Brod

MA21

Anketa 10 problémů města Český Brod… souhlasíte s nimi?

Logo MZVážení spoluobčané,

opět se na Vás obracíme se žádostí o spolupráci, tentokrát v rámci ankety, která je výstupem z jednání Fóra města, konaného  17.5.2011 v penzionu Anna. |setkforamesta.pdf program fóra| Fórum proběhlo pod záštitou Národní sítě Zdravých měst, facilitátorem byl  Ing. Petr Švec (NSZM), spolumoderoval tajemník města Ing. Aleš Kašpar.  PhDr. Alena Bauerová seznámila přítomné s aktualizací Stategického plánu (SP) města Český Brod a pan místostarosta Mgr. Pavel Janík informoval o realizovaných investičních akcích v roce 2010 a rovněž o prioritách vzešlých ze zmíněné aktualizace SP.

Účastníci Fóra (zástupci města, odborná i laická veřejnost) diskutovali o problémech města, jejichž řešení považují v krátkodobém horizontu za nejpalčivější. Problémy se týkaly oblastí shodných se strukturou danou procesem aktualizace Strategického plánu. Následně je účastníci obhajovali před plénem Fóra a společně vybrali problémy prioritní. Na závěr setkání proběhla tombola. Losování cen se chopil pan starosta Bc. Jakub Nekolný za podpory p. Ing. Švece a p. Ing. Kašpara.

Nyní bychom Vás rádi požádali, abyste v přiložené anketě označili problémy, které považujete za nejzávažnější Vy.

Prosíme, označte nejvýše dvě ze všech uvedených možností. Máte také možnost dát případně oba hlasy jediné možnosti - výhradní prioritě.

Děkujeme za Váš příspěvek ke kvalifikovanějšímu rozhodování o budoucnosti našeho města. O výsledku ankety Vás budeme informovat na těchto stránkách.

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist