Zdravý Brod
Město Český Brod

MA21 - Fórum města a průzkumy

Názorový průzkum občanů města 2014

Město realizovalo již potřetí průzkum, jehož smyslem bylo dát občanům města možnost se vyjádřit k „věcem veřejným“, poskytnout jim prostor pro jejich názory, připomínky či podněty. Dotazníkové šetření navázalo na průzkumy prováděné v minulých letech (2007 a 2012). Získané informace, spolu s identifikací hlavních problémů, budou užitečným podkladem pro plánování dalšího rozvoje města. Závěrečná zpráva z názorového průzkumu realizovaného v červenci 2014 nazorovy_pruzkum.pdf

Anketa Problémy Města Český Brod

Anketa Problémy Města Český Brod

Vážení občané, obracíme se na Vás s anketou, jejímž cílem je ověřit problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse na Fóru města Český Brod, konaném 19. května v Kazetovém sále Domova pro seniory Anna. Chceme Vám dát prostor, abyste se vyjádřili k tomu, co Vám v našem městě chybí, co by se mělo v nejbližší době změnit, abyste byli spokojeni s místem, kde žijete a které je Vaším domovem.

 

Fórum města z 3.6.2013

Zápis z jednání Fóra města Zapis.pdf 118 kB

Prezentace PR a kultura 01_OT PR a kultura.pdf 606 kB

Prezentace odbor vnitřních věcí 02_OVVprezentace 2013.pdf 219 kB

Prezentace nový územní plán 03_Novyuzplan.pdf 474 kB

Prezentace Cyklogenerel 04_Generelcykldopr.pdf 487 kB

Prezentace odbor dopravy 05_ODDoprava.pdf 743 kB

Prezentace odbor sociálních věcí 06_OSV_kpss.pdf 982 kB

Prezentace odbor životního prostředí 07_OZPZ_vize.pdf 950 kB

Prezentace realizované investice 08_OR_Realizovaneinv2012.pdf 1623 kB

Anketa - Problémy města Český Brod .... souhlasíte s nimi?

Logo

Vážení občané,

opět po roce se na Vás obracíme s anketou, jejímž cílem je ověřit problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse na Fóru města Český Brod, konaném 16.5.2012 v Kazetovém sále Domova pro seniory Anna.

Chceme vám dát prostor, abyste se vyjádřili k tomu, co vám v našem městě chybí, co by se mělo změnit, abyste byli spokojeni s místem, kde žijete a které je vaším domovem.

Do ankety byly zařazeny všechny problémy, o nichž se hlasovalo na Fóru města. Fórum města i následná anketa jsou pořádány podle metodiky Národní sítě zdravých měst, jejímž členem Český Brod je. Z tohoto důvodu nejsou problémy řazeny podle získaného počtu hlasů, ale sestupně podle abecedy.

Anketa 10 problémů města Český Brod… souhlasíte s nimi?

Logo MZVážení spoluobčané,

opět se na Vás obracíme se žádostí o spolupráci, tentokrát v rámci ankety, která je výstupem z jednání Fóra města, konaného  17.5.2011 v penzionu Anna. |setkforamesta.pdf 569 kB program fóra setkforamesta.pdf 569 kB| Fórum proběhlo pod záštitou Národní sítě Zdravých měst, facilitátorem byl  Ing. Petr Švec (NSZM), spolumoderoval tajemník města Ing. Aleš Kašpar.  PhDr. Alena Bauerová seznámila přítomné s aktualizací Stategického plánu (SP) města Český Brod a pan místostarosta Mgr. Pavel Janík informoval o realizovaných investičních akcích v roce 2010 a rovněž o prioritách vzešlých ze zmíněné aktualizace SP.

Anketa k rozvoji města

Český BrodVážení spoluobčané,

rádi bychom Vás ještě jednou přizvali ke spolupráci v rámci potřeby rozvoje města.

Jak již mnozí víte, v rámci aktualizace Strategického plánu města stratplanakt0411.pdf bylo pro nejbližší období (léta 2012 – 2013) bylo vybráno 18 krátkodobých (specifických) cílů z různých oblastí, které se pokusíme naplnit konkrétními kroky, projekty.

Máte tedy ještě možnost v této anketě označit cíle, které Vy považujete za nejdůležitější, prioritní.

Prosím, označte maximálně 5 cílů ze všech 18 uvedených.

Děkujeme za vaši volbu. O výsledku ankety Vás budeme informovat na těchto stránkách. Výsledky budou podkladem pro tvorbu plánu konkrétních akcí a projektů na léta 2012 – 2013.

Budeme se těšit na spolupráci s Vámi i v rámci další ankety, která bude výstupem z Fóra města 2011. Fórum proběhlo pod záštitou Národní sítě Zdravých měst, jeho výsledkem je stanovení „10P“, tedy deseti problémů města, na kterých se účastníci tohoto setkání dohodli. Anketa bude zveřejněna po zpracování výstupů.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist