Životní situace - Registr řidičů

Vydání servisní paměťové karty vozidla

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání servisní karty vozidla (karta dílen).
4 Základní informace k životní situaci Servisní karta slouží k práci  pracovníka autorizované servisní dílny při práci se systémem Digitální tachograf v případě oprav tachografu a vozidla.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) fyzické a  právnické osoby.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace podáním žádosti o servisní kartu vozidla.
8 Na které instituci životní situaci řešit jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou

Fyzická osoba:

-  platný doklad totožnosti
-  živnostenský list popříp. Koncesní listinu
-  plná moc
-  zplnomocnění servisu pro držitele karty
-  Osvědčení českého metrologického institutu

Právnická osoba:

-  platný průkaz totožnosti jednající osoby
-  výpis z obchodního rejstříku
-  plná moc
-  zplnomocnění servisu pro držitele karty
-  Osvědčení českého metrologického institutu

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o servisní kartu vozidla je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 700 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše žádost  vyřízena do 15 pracovních dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje nařízení Rady EHS 1360/2002, který se přizpůsobuje technický pokrok, zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
18 Jaké jsou související předpisy vyhláška 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad,  osobně, nebo na tel. č. 321 612 195.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.7.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Vydání paměťové karty vozidla

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání paměťové karty vozidla (karta podniku).
4 Základní informace k životní situaci Karta vozidla slouží pro stahování dat z Digitálního tachografu ze všech vozidel daného dopravce.
Není spojena s konkrétním vozidlem.
Karta slouží pro majitele autodopravy jako kontrolní zdroj o používání vozidel pracovníky.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) fyzické a  právnické osoby.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace podáním žádosti o paměťovou kartu vozidla.
8 Na které instituci životní situaci řešit Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR. 
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou

Fyzická osoba:

-  platný doklad totožnosti
-  živnostenský list popříp. Koncesní listinu
-  plná moc

Právnická osoba:

-  platný průkaz totožnosti jednající osoby
-  výpis z obchodního rejstříku
-  plná moc

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o paměťovou kartu vozidla je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 700 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše žádost  vyřízena do 15 pracovních dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení rady (ES) č. 3821/1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, nařízení č. 2135/1998 a - nařízení Rady EHS 1360/2002, který se přizpůsobuje technický pokrok, zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
18 Jaké jsou související předpisy vyhláška 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty
361/2000 o provozu na pozemních komunikacích
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na MěÚ Český Brod – Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad,  osobně, nebo na tel. č. 321 612 195.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Vydání karty řidiče

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání karty řidiče (čipová karta).
4 Základní informace k životní situaci vydává se držiteli řidičského oprávnění – řidičského průkazu, pro potřeby řidiče z povolání k záznamu doby jízdy a přestávky.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) O vydání mohou požádat řidiči , kteří hodlají řídit vozidlo podléhající Nařízení Rady (ES) č. 3820/85. Jedná se o řidiče, kteří jsou držiteli ŘO pro skupiny C1, C+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E
V odůvodněných případech lze vydat i pro osobu s řidičským oprávněním pro skupinu B, B+E.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace splnění požadovaných náležitostí
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace osobním podáním žádosti o kartu řidiče.
8 Na které instituci životní situaci řešit Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou -  platný doklad totožnosti
-  řidičský průkaz
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o kartu řidiče je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 700 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše karta vydána do 15 pracovních dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení rady (ES) č. 3821/1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, nařízení č. 2135/1998 a nařízení Rady EHS 1360/2002, který se přizpůsobuje technický pokrok, zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
18 Jaké jsou související předpisy

-  vyhláška 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty

-  zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

- zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad   osobně, nebo na tel. č. 321 612 195.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Odbor dopravy
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová - bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Profesní způsobilost řidiče

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE - PZŘ.
4 Základní informace k životní situaci vydává se řidičům z povolání, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení. Tuto kartu musí mít každý řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E a vykonává řízení vozidla, jako výdělečnou činnost.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) držitel řidičského průkazu který absolvoval výuku , výcvik a zkoušky profesní způsobilosti.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace -  splnění požadovaných náležitostí
-  absolvování školení buď v základním nebo rozšířeném rozsahu
- splnění zkoušek z profesní způsobilosti řidičů.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace osobním podáním žádosti o PZŘ na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností na území ČR.
8 Na které instituci životní situaci řešit Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou -  platný doklad totožnosti
-  řidičský průkaz
-  vyplněnou žádost o řidičský průkaz
- potvrzení o absolvované výuce a výcviku společně s protokolem o zkouškách
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o řidičský průkaz je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 200 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše žádost vyřízena  do 20 dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje

zák. č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řízení motorových vozidel

18 Jaké jsou související předpisy zákon 361/2000 Sb  o silničním provozu ,zák. č.  634/2004 Sb., o poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostesnký úřad, 

Lucie Formanová, tel : 321 612 195

.
24 Související životní situace a návody jak je řešit viz. Změna údajů v řidičském průkaze 
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, bodové hodnocení řidiče

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o výpis z evidenční karty řidiče.
4 Základní informace k životní situaci Výpis z evidenční karty řidiče slouží k výdeji dat z registru řidičů.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené. Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou Doklad totožnosti, žádost o výpis z evidenční karty řidiče, případně písemný souhlas osoby, o jejíž písemný souhlas žádáte, ověřený příslušným orgánem.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře jsou k dostání na příslušném úřadě, popř. na internetových stránkách města.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek 15 Kč za první stránku, každá další započatá strana je za poplatek 5 Kč.
 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Vyhláška č. 154/2003 Sb.,kterou se mění vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Zákon č.106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  Sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání mezinárodního řidičského průkazu.
4 Základní informace k životní situaci Mezinárodní řidičský průkaz ( dále jen "MŘP") se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění. Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) V této věci je oprávněn jednat oprávněný držitel řidičského průkazu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně na příslušný úřad.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou Žádost o vydání MŘP,  doklad o totožnosti, platný řidičský průkaz, jednu barevnou fotografii.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě nebo na internetových stránkách města nebo Ministerstva dopravy ČR.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek  činí 50,- Kč v hotovosti nebo platební kartou na pokladně města.
 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Vaše žádost bude vyřízena ihned po podání žádosti.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, Smlouva o silničním provozu z Vídně a Ženevy.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  Sankce nejsou stanoveny.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová - bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu.
4 Základní informace k životní situaci Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu. Od 01.07.2018 není povinnost vyměnit ŘP z důvodu změny trvalého pobytu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Oprávněný držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Žádost o vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně na příslušný úřad.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou Platný doklad totožnosti, dosavadní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, fotografii pouze na mezinárodní řidičský průkaz.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek: 700 Kč v případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu. 200 Kč v případě změn na řidičském průkazu. 50 Kč v případě změn na mezinárodním řidičském průkazu. 

 

13

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení Změnu údajů zapsaných v řidičském průkazu / mezinárodním řidičském průkazu musíte oznámit příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový řidičský průkaz vám bude vydán do 20 dní od podání žádosti nebo ve lhůtě 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený poplatek 700 Kč. Nový mezinárodní řidičský průkaz vám bude vydán bezodkladně po vydání řidičského průkazu.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, tzn. zasláním přes datovou schránku fyzické osoby.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu.
4 Základní informace k životní situaci Držitel řidičského průkazu při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je povinnen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému úřadu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Držitel řidičského průkazu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Neprodleně osobně oznamte tuto skutečnost příslušnému úřadu.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností  na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou Platný doklad totožnosti, poškozený řidičský průkaz, v případě ztráty či odcizení protokol o ztrátě od Policie ČR.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek  činí 200 Kč v hotovosti nebo platební kartou na pokladně města.

 

13

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu vydá obecní úřad obce s rozšíženou působností držiteli řidičského oprávnění "potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu".
Toto potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vydání, po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz, ale pouze pro provoz na úzení ČR. Současně žadatel vyplní "Žádost o vydání řidičského průkazu".
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, tzn. zasláním přes datovou schránku fyzické osoby.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 361/2000 sb. O provozu na pozemních komunikacích.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.7.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
4 Základní informace k životní situaci V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu (např. vzdání se řidičského oprávnění, úmrtí osoby, zákaz řízení motorových vozidel,neplatný řidičský průkaz nebo neplatný mezinárodní řidičský průkaz).
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) V této věci je oprávněn jednat držitel průkazu, po zemřelém držiteli průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno, omezeno, pozastaveno nebo odňato řidičské oprávnění, případně ten, kdo pozbyl řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Odevzdejte průkaz na příslušný úřad. Oprávněný pracovník Vám vydá potvrzení o tom, že jste doklad odevzdali.
8 Na které instituci životní situaci řešit Obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou Doklad totožnosti, řidičský průkaz.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu vystaví pracovník evidence řidičů.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Nejsou stanoveny

 

13

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na počkání.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Nejsou stanoveni
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou stanoveny
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Vyhláška č. 154/2003 Sb.,kterou se mění vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Nejsou stanoveny
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Výměna řidičského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Výměna řidičského průkazu.
4. Základní informace k životní situaci Ze zákona je povinnost vyměnit řidičský průkaz vydaný do 31.12.2000 za řidičský průkaz Evropských společenství, a to do 31.12.2010.  Dále je ze zákona povinnost vyměnit řidičský průkaz vydaný do 30.4.2004 za řidičský průkaz Evropských společenství, a to do 31.12.2013.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) V této věci je oprávněn jednat držitel řidičského průkazu.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí, předložení průkazu totožnosti a řidičského průkazu.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Dostavte se osobně na příslušný úřad, nebo elektronicky přes datovou schránku.
8. Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR. 
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 9, Lucie Formanová

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný doklad totožnosti a řidičský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o řidičský průkaz je k dispozici na příslušném úřadě.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku, pokud se jedná jen o výměnu bez změn. Poplatek 200 Kč, v případě změny údajů v řidičském průkazu, nebo polatek ve výši 700 Kč (zrychlená žádost za 5 pracovních dnů).
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Do 20 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, tzn. zasláním přes datovou schránku fyzické osoby.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
18. Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Může Vám být uložena pokuta podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist