Životní situace - Registr řidičů

Profesní způsobilost řidiče

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE - PZŘ.
4 Základní informace k životní situaci vydává se řidičům z povolání, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení. Tuto kartu musí mít každý řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E a vykonává řízení vozidla, jako výdělečnou činnost.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) držitel řidičského průkazu který absolvoval výuku , výcvik a zkoušky profesní způsobilosti.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace -  splnění požadovaných náležitostí
-  absolvování školení buď v základním nebo rozšířeném rozsahu
- splnění zkoušek z profesní způsobilosti řidičů.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace osobním podáním žádosti o PZŘ na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností na území ČR.
8 Na které instituci životní situaci řešit Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou -  platný doklad totožnosti
-  řidičský průkaz
-  vyplněnou žádost o řidičský průkaz
- potvrzení o absolvované výuce a výcviku společně s protokolem o zkouškách
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o řidičský průkaz je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 200 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše žádost vyřízena  do 20 dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje

zák. č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řízení motorových vozidel

18 Jaké jsou související předpisy zákon 361/2000 Sb  o silničním provozu ,zák. č.  634/2004 Sb., o poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostesnký úřad, 

Lucie Formanová, tel : 321 612 195

.
24 Související životní situace a návody jak je řešit viz. Změna údajů v řidičském průkaze 
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist