Zdravý Brod
Město Český Brod

Aktuality

Slavnostní otevření IC a ICM Český Brod

Slavnostní otevření IC a ICM Český Brod

Slavnostní otevření IC a ICM Český Brod v nově zrekonstruovaných prostorách na nám. Arnošta z Pardubic čp.1 proběhne v pondělí 3. září 2018 od 10:00 hodin. Pro návštěvníky budou připraveny prohlídky v časech: 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.   

08.07.2018 Aktuality

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Č. 3

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Č. 3

V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 71/2017 ze dne 13. 12. 2017 vyhlašuje město Český Brod Výzvu k podávání žádostí o dotace na rok 2018 v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod Výzva se týká PROGRAMU č. 3: Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO. Alokovaná částka pro Program č. 3 činí 500 000 Kč pro investiční akce a 500 000 Kč pro neinvestiční akce. Lhůta pro podání žádostí o dotace je od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018. Podrobnosti zde. 

07.07.2018 Aktuality

Prohlídky českobrodského podzemí zdarma

Prohlídky českobrodského podzemí zdarma

Určitě jste zaznamenali rekonstrukci pravého křídla v přízemí budovy čp.1 na nám. Arnošta z Pardubic. V těchto dnech finišují stavební práce na dvorku a úpravy interiéru budoucího Infocentra a Galerie Šatlavy, které Vás přivítají začátkem srpna ve zkušebním provozu. Z důvodu zmíněné rekonstrukce jsme bohužel museli zavřít českobrodského podzemí, a právě proto nabízíme v době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2018 prohlídky zdarma. Průvodcovské služby nabízí IC Český Brod na adrese nám. Arnošta z Pardubic 56. 

29.06.2018 Aktuality

ptačí budky u Šembery

ptačí budky u Šembery

Při procházce pěšinou Břetislava Jedličky Brodského podél Šembery mohou pozorného návštěvníka upoutat poměrně velké "ptačí budky". Městské lesy instalovaly do korun stromů budky pro sovy. Sice je již poměrně pokročilá doba, takže se zřejmě letos nedočkáme mladých sov vyhlížejících z vletového otvoru, sovy ale budou mít dostatek času nová obydlí prozkoumat a zvyknout si na ně. Případně v nich příští rok zahnízdit a přivést na svět další pokolení. Věříme, že se nám podaří zpestřit druhovou skladbu obyvatel údolní nivy Šembery.
Za odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Rostislav Vodička

V LETNÍCH MĚSÍCÍCH POZOR NA VOSÍ HNÍZDA

V LETNÍCH MĚSÍCÍCH POZOR NA VOSÍ HNÍZDA

Během letních měsíců se mohou objevit v kontejnerech na tříděný odpad vosí hnízda. Jedná se zejména o kontejnery na nápojové kartony a sklo. K těmto kontejnerům přistupujte raději zboku a zprudka otevřete víko, abyste zjistili, zda v něm není hnízdo. Pokud vosy objevíte, informujte nás, prosím, co nejdříve. Likvidaci zajišťuje deratizátor pan Petr Jedelský, tel.: 602 416 755, email: deratizace@websnadno.cz.

sousedská diskuse zástupců TJ Slavoj o záměrech investora s hřištěm

sousedská diskuse zástupců TJ Slavoj o záměrech investora s hřištěm

14. 6. 2018 proběhla v ZŠ Žitomířská sousedská diskuse zástupců TJ Slavoj o záměrech investora s hřištěm v ul. Na Vyhlídce (směrem na Štolmíř). Tématem byla plánovaná výstavba sportovní haly na pozemku hřiště, který je ve vlastnictví TJ Slavoj. Živá diskuse, s účastí starosty města, přinesla řadu podnětů, na které bude navazovat další schůzka za účasti veřejnosti.

Českobrodský městský park - anketa

Českobrodský městský park - anketa

Krátká anketa navazuje na dotazníkové šetření v městském parku, kdy jsme v rámci akce FENEG sbírali Vaše odpovědi. Kdo se u stánku s prezentací návrhu revitalizace parku nezastavil a anketu nevyplnil, má nyní možnost. Anketa končí 30. 6. 2018, její výsledky zveřejníme na webu města. Budou sloužit jako podklad pro plánované úpravy parku. Děkujeme za vyplnění ankety.

20.06.2018 Aktuality

Oznámení změn pro řidiče

Oznámení změn pro řidiče

Od 1. 7. 2018 si každý může podat žádost o vydání ŘP na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, není již nezbytné v místě bydliště. Jedná se zejména o: výměnu ŘP, rozšíření o skupiny, výměnu z důvodu profesní způsobilosti řidiče, vydání paměťové karty do tachografu, mezinárodního ŘP, požádat o výpis z karty řidiče, nebo bodového hodnocení. K žádosti již není třeba předkládat fotografii.  Správní poplatek se zvyšuje na 200 Kč za ŘP do 20 dní a 700 Kč za ŘP do 5 dní. Ostatní beze změny.   

14.06.2018 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist