Zdravý Brod

Aktuality

2. veřejné setkání s obyvateli Liblic

V pondělí 20. 6. 2022 se v budově střední školy v Liblicích konalo další plánované setkání s obyvateli Liblic. V úvodu pan starosta Jakub Nekolný spolu s panem místostarostou Tomášem Klineckým přivítali všechny účastníky, mezi kterými byli nejen obyvatelé místní části Liblice, ale také přizvaní vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hana Dočkalová, odboru životního prostředí Ing. Rostislav Vodička, zástupce vedoucího odboru dopravy Ing. Jaroslav Koděra a velitel městské policie Jan Svoboda.

Pan místostarosta zrekapituloval dění prvního setkání, které se konalo v polovině března a vyjádřil se, spolu s panem starostou, k jednotlivým přislíbeným opatřením:

  • Pan Ing. Jaroslav Koděra představil dopravně inženýrskou studii zklidnění průtahu obcí Český Brod - Liblice, kterou zpracovala projektová kancelář Grebner. Studii naleznete v dokumentech odboru dopravy na webových stránkách města ZDE. Zklidnění se týká ulic Bylanská, Lstibořská a Školní.
  • Rada města souhlasila s pořízením přenosného radaru, který bude sloužit průběžně ve všech problémových částech města, tedy i v Liblicích. Měřič je propojen s vnitřním systémem úřadu a dokáže po změření rychlosti předat informaci o spáchání přestupku obdobným způsobem jako úsekové měření v obci Rostoklaty. Uvedený měřič rychlosti nevyžaduje zastavení a kontrolu vozidla, ale je možné jej umístit na vybraný úsek a po určitou dobu zaznamenávat rychlost projíždějících vozidel bez nutnosti dalších úkonů strážníka. Měřič tak současně dokáže zaznamenat více případných přestupků, neboť strážník se nemusí po zastavení vozidla věnovat kontrole dokladů a blokovému vyřízení přestupku. Radar bude pořízen v září letošního roku.
  • Setkávání se zástupci města bylo stanoveno pravidelně vždy na první pondělí v měsíci a to jednou za tři měsíce. Další setkání tedy proběhne v pondělí 3. 10. 2022 opět od 18:00 hodin v budově střední školy v Liblicích.
  • Výsledkem jednání o autobusových spojích se zástupci společnosti IDSK se podařilo nalézt alespoň dílčí řešení. Od 12. 6. 2022 bude spoj linky 662 Český Brod, žel. st. (6:46) – Čelákovice, Toušeňská (7:33) vyjíždět již ze zastávky Český Brod, Liblice, Bylanská v 6:41, viz upravený jízdní řád.
  • Doplnění veřejného osvětlení o solární lampy v ulici za Drahou ze strany od Liblic je plánováno v termínu půl roku.
  • Učinili jsme také kroky, které by měly omezit dlouhodobé parkování kamionů v ulici Za Drahou instalováním dopravních značek.

Diskutovala se i další témata jako například využití areálu liblické střední školy, instalace polopodzemních kontejnerů nebo projekt liblického předměstí (areál cukrovaru).  Pozornosti neunikla ani tolik diskutovaná demolice vysílaček, kdy zástupci města opětovně podpořili jejich zachování či jiné využití. Jedním dechem však dodali, že není v možnostech města zabránit demolici stožárů nedojde-li k dohodě mezi státem a Českými radiokomunikacemi, a. s. na jejich dalším využití.

01.07.22 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist