Projekty města - Projekty s podporou OPZ

Dětský lesní ráj

Cílem  projektu je v bezprostřední blízkosti města Český Brod, v obci Vrátkov,  vytvořit podmínky pro dětský lesní klub a příměstské tábory ve zdravém a  enviromentálně podnětném prostředí areálu bývalé hájenky městských lesů. Provozní doba tohoto zařízení je v pracovní dny mimo vyučování tak, aby rodiče  dětí na 1. stupni základních škol, kteří jsou aktivní na trhu práce,  měli snazší podmínky pro výkon zaměstnání a mohli sladit svůj rodinný a pracovní život. 

Termín realizace: září 2020 až prosinec 2022

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015921

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí  -  Operační program zaměstnanost

Celkové náklady: 818.237,50 Kč

Poskytnutá dotace: 777.325,62,- Kč (z toho  81. 823,75 z rozpočtu ČR)

Vlastní zdroje financování: 40.911,88,- Kč

Výzva k předkládání projektů byla vyhlášena místní akční skupinou Region Pošembeří, o.p.s  a byla součástí  schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje .

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist