Projekty města - Projekty s podporou OPŽP

Výstavba polopodzemních kontejnerů v Českém Brodě

CZ.05.01.05/05/22_004/ 0000576
V rámci projektu došlo k umístění 34 ks polopodzemních kontejnerů v 6ti lokalitách města Český Brod - 21 ks na tříděný odpad a 13 ks na komunální odpad. Zároveň bylo nakoupeno 100 ks nádob na bio odpad-systém door to door.

Zateplení budovy Městského úřadu čp.56 v Českém Brodě

Cílem projektu je soubor energeticky úsporných opatření provedených jako modernizace, údržba a opravy formou zateplení části ploch obvodového pláště (fasád), přiteplení konstrukce střech a podstřešních prostor a dále výměna výplní otvorů oken a dveří.
Na projekty byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu OPŽP.
Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009362
Poskytovatel: Operační program Životního prostředí
Celkové náklady: 10 624 768,- Kč

Poskytnutá dotace: 2.202.658,- Kč
Vlastní zdroje financování: 8.422.110,- Kč

ZATEPLENÍ A INSTALACE VZT S REKUPERACÍ – ZŠ TYRŠOVA V UL. ŽITOMÍŘSKÁ 760 V ČESKÉM BRODĚ

Cílem projektu je oprava obvodového pláště budovy ZŠ v ulici Žitomířská čp. 760 v Českém Brodě spolu se zateplením, zateplením půdy a výměnou oken. V rámci stavby je řešen další projekt -  nucené větrání s rekuperací odpadního tepla a osvětlení učeben.

Na projekty byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu OPŽP.

Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009365;                         CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009360

Poskytovatel: Operační program Životního prostředí

Celkové náklady: 9.911.812,- Kč

Poskytnutá dotace: 3.104.882,- Kč

Vlastní zdroje financování: 6.806.930,- Kč

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod

Zpracování Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod. Díky projektu dojde ke zpracování jedné studie.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. 

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002390

Poskytovatel: Evropská unie v rámci Operačního programu Životní prostředí 

Celkové náklady: 6 359 241 Kč

Poskytnutá dotace: 5 405 355 Kč

Vlastní zdroje financování: 953 886 Kč

https://projekty.vrv.cz/sopcb/

Logo_Eu_MZP_copy

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist