Životní situace - Památková péče

Žádost o vyjádření k záměru

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o vyjádření k záměru (stavby, přístavby) mimo MPZ a mimo ochranné pásmo nemovité kulturní památky
4. Základní informace
k životní situaci
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou ani se nenachází na území MPZ nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky si podá žádost o vyjádření v případě, že dojde k zásahu do terénu v podobě výkopových prací.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník nemovitosti, správce nemovitosti, uživatel nemovitosti
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
 
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Písemnou žádostí.

Podání musí obsahovat:

  • Přesnou identifikaci dotčených nemovitostí (zejména podle údajů v katastru nemovitostí, tj. číslo popisné u staveb nebo parcelní číslo u pozemků).
  • Popis zamýšlených prací

Elektronická podatelna (žádosti musí být opatřeny elektronickým podpisem).

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitost - MěÚ Český Brod, odbor stavebního a územního plánování – památková péče.                    
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde:       MěÚ Český Brod, stavební odbor – památková péče

S kým:    Žaneta Kadlecová, nám. Husovo 70, 1. patro

Kdy:       Po    8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Út     dle dohody
              St     8:00 – 11:00    12:00 – 17:00
              Čt     dle dohody
              Pá    dle dohody

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Snímek katastrální mapy, popř. situaci z projektové dokumentace, jednoduchý technický popis záměru
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Není předepsaný formulář.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu. Vyjádření je zpravidla vydáno nejpozději do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

kadlecova@cesbrod.cz, epodatelna@cesbrod.cz

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností .
21. Nejčastější dotazy

Otázka: Oznamovací povinnost archeologickému ústavu v případě výkopových prací?

Odpověď: V případě výkopových prací je vlastník povinen písemně oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu AV ČR. Toto oznámení je třeba doručit nejpozději 14 dnů před započetím prací.

22. Další informace Další informace lze získat na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR: www.arup.cas.cz
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Úprava nemovitosti která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové rezervace, památkové zóny, nebo na území ochranného pásma, kdy takové úpravy budou déle posuzovány v režimu stavebního zákona. 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče
26. Kontaktní osoba Žaneta Kadlecová, tel. 313 036 101, email: kadlecova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
14.8.2018
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist