Životní situace - Pozemní komunikace

Návrh na změnu dopravního značení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Návrh na změnu dopravního značení.
4. Základní informace k životní situaci Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb..  Místní úprava provozu je úprava provozu provedená např. dopravními značkami. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti na příslušní úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví na silnici I.třídy příslušný krajský úřad po projednání s dotčenými orgány. Na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci stanoví úpravu provozu příslušný obecní úřad s rozšířenou působností po projednání s dotčenými orgány.

Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na úřadě předložte: návrh na změnu dopravního značení, dokumentaci z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení, doporučujeme předložit písemné vyjádření orgánu Policie ČR DI Kolín.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Dalšími účastníky postupu mohou být : správce komunikace, Policie ČR, případně dotčené organizace, orgány nebo občané.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, Vyhláška č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 3.7.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.7.2020
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist