Odbory - Dokumenty ke stažení

Informace pro poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Dne 01.12.2016 nabývá účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, který se významně dotýká i zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon).

Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr se převádí mimo režim živnostenského podnikání ode dne 01.12.2016. 

Podnikatelé, kteří chtějí nadále v oblasti spotřebitelského úvěru podnikat, musí do 3 měsíců od účinnosti zákona u ČNB podat žádost o udělení oprávnění dle nového zákona. Pokud podnikatelé žádost podají včas, můžou činnost dle původního oprávnění vykonávat nejdéle 18 měsíců ode dne účinnosti zákona. Přechodný režim je stanoven samostatně pro poskytování spotřebitelského úvěru a pro zprostředkování spotřebitelského úvěru. O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti rozhoduje ve správním řízení ČNB.

Živnostenské oprávnění zaniká: a) marným uplynutím lhůty 3 měsíců pro podání žádosti o udělení oprávnění dle nového zákona u ČNB, b) Rozhodnutím ČNB o žádosti o udělení oprávnění poskytovatele spotřebitelského úvěru, c) zápisem oprávnění k činnosti vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru, d) oznámením o neprovedení zápisu zastoupenému.

V případě dotazů se můžete obrátit na jakýkoliv živnostenský úřad nebo přímo na ČNB http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/formular_obecny_dotaz/obecny_dotaz.html nebo e-mail adresu podatelna@cnb.cz.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist