Odbory - Dokumenty ke stažení

INFORMACE O ZMĚNÁCH V REGISTRU VOZIDEL OD 1.1.2015

Změny platné od 1.1.2015 upravuje novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

 

Důležité lhůty:

 • Vozidla v nedokončeném převodu (jen odhlášená na nového provozovatele – vlastníka) je nutno zaregistrovat nejdéle do 30.6.2015. Po uplynutí této lhůty vozidla zaniknou a nebude možné je opětovně zaregistrovat!!!
 • Dočasně vyřazená vozidla (tzv. depozit) k datu 30.6.2013, zaniknou dnem 1.1.2016, pokud jejich vlastník v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 neoznámí  na registru vozidel, kde je vozidlo umístěno a jeho účel využití, nebo si „vozidlo“ z depozitu nevyzvedne.
 • U dočasně vyřazených vozidel (tzv. depozit) od data 1.7.2013 je vlastník povinen ve lhůtě jednoho roku oznámit na registru vozidel, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití, nebo si „vozidlo“ z depozitu může vyzvednout.
 • Žádost o zápis změny vlastníka vozidla a ostatní změny v registru vozidel se podávají do 10 pracovních dnů, bez ohledu na to, zda je nebo není vozidlo provozováno.
 • Platnost dokladu o evidenční kontrole je omezena na 14 dní.

Další změny:

 • Převod vozidla se provádí pouze v registračním místě posledního evidovaného provozovatele. Neprovádí se samostatné odhlášení a přihlášení. Převod provádí společně původní a nový vlastník. Případná plná moc musí být úředně ověřena.
 • Technická způsobilost vozidel dovezených z členských států se neschvaluje (přebírá sestávající schválení členského státu).
 • Technická prohlídka nových vozidel dovezených z členských států se nezkracuje.
 • Možnost vydání značky na přání a třetích značek (nosiče jízdních kol) se odkládá do 1.1.2016.
 • Při převodu vozidel registrovaných v ČR se nevyžaduje platná technická prohlídka.

Nové názvosloví:

 • Dočasně vyřazená vozidla = vyřazená vozidla.
 • Trvale vyřazená vozidla = zaniklá vozidla.
 • Členský stát = státy EU, státy EHS a Švýcarská konfederace.

Sankční postih:

 • V případě porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 56/2001 Sb., včetně lhůt, může být uložena pokuta až do 50 000 Kč.

Bližší informace na odboru dopravy a obecním živnostenském úřadě, tel. čísla: 321 612 192, 321 612 193, 321 612 194

DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA www.mdcr.cz

Leták MD_letak_A3_registrace_vozidel.pdf

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist