Životní situace - Rostlinolékařství

Hlášení o trvalém stanovišti včelstev

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Hlášení o trvalém stanovišti včelstev
4. Základní informace
k životní situaci
Chovatelé včel jsou povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Chovatelé včel.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Chov včelstev.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Dobou pořízení včelstev.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Místně příslušný obecní úřad, v případě Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad je k vyřízení příslušný MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou specifikovány.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formulář ke stažení Oznámení stanoviště včelstev

nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Nejsou specifikovány.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou specifikováni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Nejsou specifikovány.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Nejsou specifikovány.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Nejsou specifikovány.
21. Nejčastější dotazy

Do kdy je třeba nahlásit stanoviště včelstev?

Každoročně do konce února (dle § 7 odst. 1 vyhlášky o ochraně včel).

22. Další informace

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Český svaz včelařů, Křemencova 8, 115 24 Praha 1, www.vcelarstvi.cz

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.3.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Nejsou specifikovány.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist