Životní situace - Splátkové kalendáře na úhrady pokut

Splátkové kalendáře na úhrady pokut

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Splátkové kalendáře na úhrady pokut.
4. Základní informace
k životní situaci
MěÚ Český Brod finanční odbor eviduje a vymáhá pokuty uložené ve správním řízení ostatními odbory MěÚ (odbor dopravy, životního prostředí, stavební, živnostenský, sociální, komise pro přestupky) a pokuty Městské policie v Českém Brodě.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
V této věci může jednat fyzická osoba, které byla pokuta uložena.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Finanční odbor povolí na základě písemné žádosti posečkání úhrady dluhu na pokutě – rozložení na splátky, tzv. splátkový kalendář.

Nebudou-li plněny podmínky splátkového kalendáře,  přikročí finanční odbor v souladu s platným právním předpisem k daňové exekuci.
Daňová exekuce se provádí:

  • srážkami ze mzdy
  • exekuce na peněžní prostředky u bank
  • prodej movitých věcí
  • prodej nemovitostí

Exekuce jsou prováděny rovněž prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Viz bod 6.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Městský úřad Český Brod, finanční odbor.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Městský úřad v Českém Brodě, Husovo náměstí 70, Finanční odbor (2.patro budovy)
S kým: Kokešová Hana, tel. 321 612 168, kokesova@cesbrod.cz
Kdy: Po a St 8:00 - 17:00 hodin. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny, splátkový kalendář se vyplní na finančním odboru s příslušnou oprávněnou osobou – viz bod 9.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatky nejsou žádné.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V jednoduchých věcech rozhodne finanční odbor bezodkladně.
Avšak podle zákona je minimální lhůta 8 dní, v ostatních případech rozhodne finanční odbor do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
kokesova@cesbrod.cz, pro získávání informací
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon  č. 280/2009 Sb., Daňový řád.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 99/1963, Občanský soudní řád.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Exekuční řízení dle platných právních předpisů.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Finanční odbor.
26. Kontaktní osoba Hana Kokešová, tel .321 612 168, kokesova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
9.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
9.3.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist