Český BrodOficiální stránky města

Volby - Informace

Nebojte se jít volit!

Nebojte se jít volit!

Na nebezpečí onemocnění covid-19 budou ve dnech pořádání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR, které se konají v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin, jsou volební komise dobře připravené. Členové budou vybaveni ochrannými pomůckami a průhlednými ochrannými plexiskly - přepážkou. Voliči budou povinni ve volební místnosti dodržovat odstup 2 metrů a vstupovat pouze s ochranou dýchacích cest, jako jsou roušky apod.

Jak je to s voličskými průkazy?

Jak je to s voličskými průkazy?

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR se konají v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. V Českém Brodě občané volí v osmi volebních okrscích dle volebních míst informace_o_poctu_a_sidle_S_001.pdf 148 kB.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR - zasedání okrskové volební komise

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR - zasedání okrskové volební komise

Prvního zasedání okrskové volební komise se koná ve středu dne 9. září 2020 v 17,00 hodin v obřadní síni v budově Městského úřadu v Českém Brodě se sídlem Český Brod, náměstí Husovo 70. Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz. Pozvánka ke stažení zde.  prvni_zasedani_OVK_K__S.pdf

06.09.2020 Informace

Volby do Senátu Parlamentu České republiky - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020. V Českém Brodě občané volí v osmi volebních okrscích, jejichž rozpis naleznou zde. informace_o_poctu_a_sidle_S_001.pdf

Osoby se způsobilostí na úseku voleb podle § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 130/2000 Sb:

  • Mgr. Klára Uldrichová, MPA: tel. 321 612 141, 731 519 149
  • Iveta Peukerová: tel. 321 612 140, v sobotu 25. 5. 2019 po 14:00 hod. tel. 321 612 115
06.09.2020 Informace

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020. V Českém Brodě občané volí v osmi volebních okrscích, jejichž rozpis rozpis naleznou na úřední desce MěÚ Český Brod nebo zde. informace_o_poctu_a_sidle_K_002.pdf
Svou příslušnost do konkrétního okrsku najdou na obálce, ve které jim bude doručen hlasovací lístek.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 a v sobotu 25. května 2019.
Obecné informace k volbám do Evropského parlamentu jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Informace pro voliče zapsané v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v Českém Brodě.
O voličský průkaz je možné požádat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do 17.05.2019 do 16.00 hodin, osobně do 22.05.2019 do 16.00 hodin na ohlašovně (nám. Arnošta z Pardubic 56, přízemí, číslo dveří 4).
Odkaz na životní situaci Vydávání voličských průkazů, ověření zápisu v seznamu voličů na webových stránkách města.


Informace pro občany jiného členského státu EU než České republiky o možnosti zapsání do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v Českém Brodě.
Voliči jiného členského státu než ČR, kteří chtějí ve volbách hlasovat, musí požádat o zápis nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, termín podání žádosti je do 14.04.2019 do 16.00 hodin, žádost se podává na ohlašovně (nám. Arnošta z Pardubic 56, přízemí, číslo dveří 4). Musí být splněna podmínka, že občané jiných členských států EU mají trvalý nebo přechodný pobyt v Českém Brodě nejméně od 10. dubna 2019. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Podpis se úředně neověřuje.

Písemná žádost o vydání voličského průkazu zadostvolicprukaz.docx

Plná moc k převzetí voličského průkazu plnamocvolic.docx

Žádost voliče jiného členského státu EU o zápis zadostvolicEU.docx

 

12.03.2019 Informace
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist