Český BrodOficiální stránky města

Volby - Informace

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 a v sobotu 25. května 2019.
Obecné informace k volbám do Evropského parlamentu jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Informace pro voliče zapsané v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v Českém Brodě.
O voličský průkaz je možné požádat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do 17.05.2019 do 16.00 hodin, osobně do 22.05.2019 do 16.00 hodin na ohlašovně (nám. Arnošta z Pardubic 56, přízemí, číslo dveří 4).
Odkaz na životní situaci Vydávání voličských průkazů, ověření zápisu v seznamu voličů na webových stránkách města.


Informace pro občany jiného členského státu EU než České republiky o možnosti zapsání do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v Českém Brodě.
Voliči jiného členského státu než ČR, kteří chtějí ve volbách hlasovat, musí požádat o zápis nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, termín podání žádosti je do 14.04.2019 do 16.00 hodin, žádost se podává na ohlašovně (nám. Arnošta z Pardubic 56, přízemí, číslo dveří 4). Musí být splněna podmínka, že občané jiných členských států EU mají trvalý nebo přechodný pobyt v Českém Brodě nejméně od 10. dubna 2019. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Podpis se úředně neověřuje.

Písemná žádost o vydání voličského průkazu zadostvolicprukaz.docx

Plná moc k převzetí voličského průkazu plnamocvolic.docx

Žádost voliče jiného členského státu EU o zápis zadostvolicEU.docx

 

12.03.2019 Informace

Volby se blíží

Vzhledem k tomu, že se letos na podzim budou konat volby do zastupitelstva města, rád bych všechny kandidující subjekty upozornil, že je potřeba dodržovat zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění.

Podávání kandidátních listin do komunálních voleb

Kandidátní listiny včetně příloh  je možné podávat osobně do kanceláře odboru vnitřních věcí MěÚ Český Brod - registrační úřad, nám. Arnošta z Pardubic č. 56, č. dveří 16 k rukám Mgr. Kláry Uldrichové, MPA, e-mail uldrichova@cesbrod.cz, tel. 321 612 141, 731 519 149 a č. dveří 15 k rukám Ivety Peukerové, e-mail peukerova@cesbrod.cz, tel. 321 612 140, případně do podatelny úřadu Po 8-11, 12-17 hodin, Út 8-11, 12-14,30 hodin, St 8-11, 12-17 hodin, Čt 8-11, 12-14,30 hodin, Pá 8-11, 12-13 hodin nebo zaslat písemně na adresu Městský úřad Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01  Český Brod či elektronicky na epodatelna@cesbrod.cz. Kandidátní listiny musí být doručeny nejpozději do 31. července 2018 do 16,00 hodin. Poslední den lhůty bude do 16,00 hodin zajištěn příjem kandidátních listin podatelnou i registračním úřadem. Oznámení o místě podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí. Seznam_obci_spadajici_po_reg__urad.pdf

25.07.2018 Informace

Nabídka prezentace volebních stran

Nabídka prezentace volebních stran

S blížícími se komunálními volbami nabízíme volebním stranám a sdružením prezentaci v zářijovém čísle Českobrodského zpravodaje. K dispozici zdarma je ½ strany A5. (Uzávěrka zářijového čísla je 3. 9. 2018.) V případě zájmu o větší tištěné plochy v měsíčníku platí cena pro inzerci cenik.pdf 439 kB

11.07.2018 Informace

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Starosta města Český Brod podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:

  • v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 do 22,00 hodin a 
  • v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb: pokračování

Telefonní spojení do volebních místností telsezvolbyprez2018.pdf

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist