Český BrodOficiální stránky města

Odbory

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Český Brod

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část textcast_01_2021.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_01_2021.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_01_2021.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_01_2021.pdf  
Výkres dopravy doprava_01_2021.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_01_2021.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_01_2021.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_01_2021.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_01_2021.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_01_2021.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_01_2021.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_01_2021.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_01_2021.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_01_2021.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_01_2021.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_01_2021.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 1. návrh ÚP schema_zakl_dopr_site_1_navrh_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP schema_zakl_dopr_site_2_navrh_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP dle VVURÚ schema_zakl_dopr_site_2_navrh_dle_VVURU_01_2021.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_01_2021.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_01_2021.pdf  

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2020

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených v průběhu roku 2020 pracovníky Odboru dopravy a Obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), včetně dozoru dalších právních předpisů: např.:

- zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Provedeno bylo celkem 66 kontrol, z toho 4 společné kontroly s Českou obchodní inspekcí.

Byly uloženy 3 pokuty v přestupkovém řízení v celkové výši 2.500,- Kč.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – výkon státního odborného dozoru podle § 81 a § 82.

Kontrolovanými subjekty jsou stanice měření emisí ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Nebyla provedena žádná kontrola.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovanými subjekty jsou provozovatelé autoškol, kteří jsou registrovaní ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Nebyla provedena žádná kontrola.

Stav vyhotovení řidičských průkazů

Datum podání žádosti Řidičské průkazy Digitální karty
02.11.2020 připraveno k výdeji  
03.11.2020 připraveno k výdeji  
04.11.2020 připraveno k výdeji  
04.11.2020   připraveno k výdeji
09.11.2020 připraveno k výdeji  
09.11.2020   připraveno k výdeji
10.11.2020 připraveno k výdeji  
11.11.2020 připraveno k výdeji  
11.11.2020   připraveno k výdeji
16.11.2020 připraveno k výdeji  
16.11.2020   připraveno k výdeji
18.11.2020 připraveno k výdeji  
23.11.2020 připraveno k výdeji  
24.11.2020   připraveno k výdeji
24.11.2020 připraveno k výdeji  
25.11.2020 připraveno k výdeji  
25.11.2020   připraveno k výdeji
27.11.2020 připraveno k výdeji  
30.11.2020 připraveno k výdeji  
01.12.2020 připraveno k výdeji  
02.12.2020 připraveno k výdeji  
02.12.2020   připraveno k výdeji
04.12.2020 připraveno k výdeji  
07.12.2020 připraveno k výdeji  
08.12.2020 připraveno k výdeji  
09.12.2020 připraveno k výdeji  
10.12.2020 připraveno k výdeji  
14.12.2020 připraveno k výdeji  
14.12.2020   připraveno k výdeji
15.12.2020 připraveno k výdeji  
16.12.2020   připraveno k výdeji
16.12.2020 připraveno k výdeji  
18.12.2020 připraveno k výdeji  
21.12.2020 připraveno k výdeji  
22.12.2020 připraveno k výdeji  
23.12.2020   připraveno k výdeji
23.12.2020 připraveno k výdeji  
23.12.2020   připraveno k výdeji
28.12.2020 připraveno k výdeji  
30.12.2020 připraveno k výdeji  
04.01.2021 připraveno k výdeji  
05.01.2021 připraveno k výdeji  
06.01.2021 připraveno k výdeji  
06.01.2021   připraveno k výdeji
08.01.2021 připraveno k výdeji  
11.01.2021 připraveno k výdeji  
11.01.2021   připraveno k výdeji
12.01.2021 připraveno k výdeji  
13.01.2021 připraveno k výdeji  
13.01.2021   připraveno k výdeji
14.01.2021 připraveno  k výdeji  
18.01.2021 připraveno k výdeji  
18.01.2021   připraveno k výdeji
19.01.2021 připraveno k výdeji  
20.01.2021 připraveno k výdeji  
25.01.2021 připraveno k výdeji  
27.01.2021 připraveno k výdeji  
28.01.2021 připraveno k výdeji  
01.02.2021 připraveno k výdeji  
01.02.2021   připraveno k výdeji
02.02.2021 připraveno k výdeji  
03.02.2021 připraveno k výdeji  
15.02.2021 připraveno k výdeji  
16.02.2021 připraveno k výdeji  
17.02.2021 připraveno k výdeji  
17.02.2021   připraveno k výdeji
22.02.2021 připraveno k výdeji  
22.02.2021   připraveno k výdeji
23.02.2021 připraveno k výdeji  
24.02.2021 připraveno k výdeji  
01.03.2021 připraveno k výdeji  
01.03.2021   připraveno k výdeji
02.03.2021 připraveno k výdeji  
03.03.2021 připraveno k výdeji  
03.03.2021   připraveno k výdeji
04.03.2021 připraveno k výdeji  
04.03.2021   připraveno k výdeji
08.03.2021   připraveno k výdeji
08.03.2021 připraveno k výdeji  
09.03.2021 připraveno k výdeji  
10.03.2021 připraveno k výdeji  
15.03.2021 připraveno k výdeji  
15.03.2021   připraveno k výdeji
16.03.2021   připraveno k výdeji
16.03.2021 připraveno k výdeji  
17.03.2021 připraveno k výdeji  
17.03.2021   připraveno k výdeji
22.03.2021 připraveno k výdeji  
23.03.2021 připraveno k výdeji  
24.03.2021 připraveno k výdeji  
24.03.2021   připraveno k výdeji
29.03.2021   připraveno k výdeji
29.03.2021 připraveno k výdeji  
29.03.2021   připraveno k výdeji
30.03.2021 připraveno k výdeji  
31.03.2021   připraveno k výdeji
31.03.2021 připraveno k výdeji  
06.04.2021 připraveno k výdeji  
07.04.2021 připraveno k výdeji  
12.04.2021 připraveno k výdeji  
     
     

Jednotný registrační formulář

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF naleznete na https://www.rzp.cz/elpod.html

Formuláře a více informaci naleznete na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Ceník palivového dřeva od 9.4. 2020

Štípané palivové dřevo sypané (za 1 PRMS délky 33cm) :
listnaté tvrdé směs   1100 Kč/prms
buk      1200Kč/prms
bříza      1000 Kč/prms
listnaté měkké  700 Kč/prms
jehličnaté     700 Kč/prms
 Štípané palivové dřevo rovnané (za 1 PRMR délky 33cm) :
listnaté tvrdé směs   1600 Kč/prms
buk      1700 Kč/prms
bříza      1500 Kč/prms
listnaté měkké  1150 Kč/prms
jehličnaté     1300 Kč/prms
 Štípané palivové dřevo  (za 1 PRMR délky 1m) :
listnaté tvrdé směs   1250 Kč/prms
buk      1350 Kč/prms
bříza      1150 Kč/prms
listnaté měkké  800 Kč/prms
jehličnaté     800 Kč/prms

      

  Neštípané palivové dřevo (za 1 PRMR délky 1M) :

listnaté tvrdé směs   1150 Kč/prms
buk      1250 Kč/prms
bříza      1100 Kč/prms
listnaté měkké  700 Kč/prms
jehličnaté     700 Kč/prms

Ceník paliva 2020 ke stažení. Cenik_paliva_2020.pdf

 Příplatek za délku štěpin 20–30 cm – 100 Kč

PRMS = prostorový metr sypaný

PRMR = prostorový metr rovnaný

Telefon: 605 064 519, 723 469 064 E-mail: kopacek@cesbrod.cz

(ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH)

08.04.2020 Městské lesy

Organizační schéma orgánu sociálně-právní ochrany

Městský úřad Český Brod – budova 2

náměstí Arnošta z Pardubic  56, 282 01 Český Brod

Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01, Český Brod
IČ: 00235334,  DIČ: CZ00235334, Bankovní spojení:  9294910237/0100

Úřední dny

Pondělí   8.00 – 11.00               12.00  – 17.00

Středa     8.00 – 11.00               12.00  – 17.00

Telefon:

+420 321 612 111

Fax:

+420 321 612 201

E-mail:

cesbrod@cesbrod.cz

 

Datová schránka -  jgqbsve
Elektronická podatelnaepodatelna@cesbrod.cz

Jméno zaměstnance

OSPOD Český Brod

Agenda

Spádové oblasti

Telefon

E – mailová adresa

Kancelář č.

Bc. Martina Fejfarová, DiS.

vedoucí odboru,  

náhradní rodinná péče

Pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení - pro všechny obce spádové oblasti

321612126

603878418

fejfarova@cesbrod.cz

 

 

28

Bc. Markéta Svobodová, DiS.

sociálně-právní ochrana dětí

Bylany, Břežany II, Doubravčice, Horka, Hradešín, Chrášťany, Liblice, Limuzy, Masojedy, Mrzky, Nová Ves II, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Sedliště, Skřivany, Štolmíř, Tismice, Tlustovousy, Tuklaty

321612129

735172523

svobodova@cesbrod.cz

28

Bc. Eva Dobiašová

 

 

sociálně-právní ochrana dětí

 

Český Brod, Zahrady

321612121

735172521

dobiasova@cesbrod.cz

 

23

 

Bc. Jitka Novotná, DiS.

 

 

sociálně-právní ochrana dětí

 

Bříství, Černíky, Dobré Pole, Hřiby, Chotouň, Chotýš, Klučov, Kounice, Krupá, Kšely, Lipany, Lstiboř, Močedník, Přehvozdí, Skramníky, Syneč, Tuchoraz, Vitice, Vrátkov, Vykáň, Žhery

 

321612124

735172522

novotna@cesbrod.cz

27

 

Bc. Lucie Ulcová, DiS.

kurátor pro děti a mládež, sledování dohledu 

Kurátor pro děti a mládež, dohledy - pro všechny obce spádové oblasti

321612123

735170961

ulcova@cesbrod.cz

27

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist