Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Ze vzdělaného Brodu

ZÁPISY DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 JSOU přede dveřmi

Zápisy do MŠ Sokolská a MŠ Kollárova proběhnou ve dnech: 26. 4. 2016 od 10.00 do 15:00 hod. a 27. 4. 2016 od 10:00 do 13:00 hod. V MŠ Liblice: 27. 4. 2016 od 10:00 do 16:00 hod. (Podrobnosti jsou uvedeny níže.)

Kritéria pro přijímání:
  • Děti do posledního ročníku předškolního vzdělávání, které mají rok do zahájení povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, § 34, odst.4)
  • Děti, které k 31. 10. 2016 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),
  • Ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

Kritéria se nesčítají, rozhoduje jejich pořadí.

K zápisu si přineste:
  • Doklad o trvalém bydlišti dítěte – výpis z informačního systému evidence obyvatel  (žádá zákonný zástupce dítěte, potřebuje OP a rodný list dítěte)
  • Žádost o přijetí – (na webových stránkách konkrétní školy)
  • Fotokopii rodného listu dítěte k založení do spisu (+ originál  pro nahlédnutí při zápisu)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přivést dítě k zápisu (nemoc apod.), stačí, když se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce.

Jiný termín zápisu lze ve výjimečných případech domluvit, nejpozději však tak, aby bylo dítě zapsáno do 29. 4. 2016.

Nerozhoduje pořadí podání žádosti.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist