Životní situace - Stavební úřad

Žádost o územně plánovací dokumentaci

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb
4. Základní informace
k životní situaci
Dle ust. § 21 odst. 1, písmene d) odst. 2 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č.  503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, poskytuje stavební úřad  v rámci své působnosti předběžnou informaci o podmínkách při jejichž splnění lze vydat  souhlas k realizaci investičního záměru. Současně žadateli sdělí seznam dotčených orgánů, jejichž stanoviska a vyjádření bude vyžadovat
Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník pozemku nebo zájemce o výstavbu.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost musí být podána na formuláři předepsaném vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy. Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

  • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
  • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
  • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
    datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
Ing. Ilona Kunešová, tel.: 321 612 139
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Viz bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl.526/2006 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Žádné
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty jsou dle správního řádu v jednoduchých případech do 30 dnů , ve složitých případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Žádní
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
kunesova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvě.

 

18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
žádné – nejedná se o správní řízení
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností žádné
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

Žádost o územní rozhodnutí

Žádost o územní souhlas

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Ilona Kunešová, tel.: 321612139, kunesova@cesbrod.cz

 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
8.3.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist