Životní situace - Registrace vozidel

Vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění

4. Základní informace
k životní situaci

Týká se vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění pro lokalitu I. a II., platné od 1. 1. 2022. 

Do lokality I. spadá: náměstí Husovo, náměstí Arnošta z Pardubic, ulice Tyršova, Suvorovova a Krále Jiřího (od náměstí po ulici Kollárova) – místa označená pro parkování.

Do lokality II. spadá: ulice Pod Velkým Vrchem, Slezská, Jugoslávská, Moravská, Bulharská, Ruská, Slovenská, Marie Majerové, Lužická, Za Svitavkou, Za Pilou, Zborovská a ulice Klučovská č. p. 779 – místa označená pro parkování.

Parkovací oprávnění je vázané na registrační značku zaparkovaného vozidla pro konkrétní osobu a jejího držitele s platností nejvýše na jeden rok.

Dlouhodobé parkovací oprávnění (rezidentní) je možností pro parkování v souladu s nařízením města, nikoliv nárokem na zajištění konkrétního parkovacího místa.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Žadatel jedná samostatně nebo může mít zástupce na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřená. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

O vydání parkovací karty mohou žádat pouze:

  • Vlastníci nemovitostí, fyzické osoby s trvalým pobytem v dané lokalitě,
  • Fyzická nebo právnická osoba s provozovnou nebo sídlem firmy v dané lokalitě
  • Neziskové a příspěvkové organizace se sídlem nebo provozovnou v dané lokalitě a musí též prokázat, že jsou vlastníkem vozidla
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Na obecním úřadě obce Český Brod podat žádost o vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Na obecním úřadě v kanceláři č. 22 – Jana Vejvodová a Soňa Sršňová, v prvním patře. V úředních hodinách na adrese Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.

Stejné jako bod 9.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Na obecním úřadě obce Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01 – Jana Vejvodová a Soňa Sršňová, Kancelář č. 22, tel: 321 612 196  nebo mailem parkovaciopravneni@cebrod.cz

Úřední hodiny: PO: 08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT: 08,00-11,00

                      ST: 08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ÚT, ČT a Pá po telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 1. Doklad o místě trvalého pobytu fyzické osoby – občanský průkaz, doklad o sídle nebo provozovně právnické nebo podnikající fyzické osoby – výpis z živnostenského rejstříku.
 2. U neziskových a příspěvkových organizací je nutné předložit doklad o vlastnictví motorového vozidla těmito organizacemi (např. malý TP).
 3. U vlastníků nemovitostí doložit výpisem z katastru nemovitostí, případně lze ověřit při předložení žádosti náhledem do katastru nemovitostí.
 4. Technický průkaz (malý) od vozidla, které na sebe bude mít fyzická osoba/fyzická osoba podnikající/právnická osoba registrované pro dlouhodobé parkovaní.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o dlouhodobého parkovacího oprávnění.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, odbor dopravy, formulář ke stažení zde

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Lokalita I.
Podnikající fyzické a právnické osoby a Neziskové a příspěvkové organizace, které mají sídlo nebo provozovnu podnikání v dané lokalitě – cena 1. Oprávnění je 5.000,- Kč/rok, každé další oprávnění je navýšeno vždy o 2.000,- Kč.

Fyzické osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci nemovitostí – cena za 1. parkovací oprávnění je za 1.000,- Kč/rok/č.p. nebo bytovou jednotkou na shodném č.p., cena 2. a každého dalšího oprávnění v lokalitě I. je 5.000,- Kč/rok/shodné č.p. nebo shodnou bytovou jednotku

Lokalita II.

Podnikající fyzické a právnické osoby a Neziskové a příspěvkové organizace – cena 1. Parkovacího oprávnění je 500,- Kč/rok/č.p., každé další parkovací oprávnění na shodné č.p., shodnou adresu provozovny nebo sídla je 5.000,- Kč/rok.

Fyzické osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci nemovitostí – cena 1. parkovacího oprávnění 50,- Kč/rok/č.p. nebo bytovou jednotkou na shodném č.p., 2. Parkovací oprávnění 500,- Kč/rok/ č.p. nebo bytovou jednotkou na shodném č.p., každé další parkovací oprávnění je vždy 5.000,- Kč/rok/ č.p. nebo bytovou jednotkou na shodném č.p..

V případě vydání parkovací karty na období kratší než 1 rok se cena krátí poměrnou částkou na započaté měsíce.

Poplatek je možné uhradit:

 • Na pokladně MěÚ a lze platit i platební kartou – první rok doporučeno.
 • Bankovním převodem – platby na další období
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Na počkání - po uhrazení poplatku.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s plnou mocí. 

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Prozatím není žádná elektronická služba, kterou by bylo možno využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákon 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších přestupků, Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších přestupků
18. Jaké jsou související
předpisy

Nařízení města Český Brod č. 4/2021 a nařízení č. 6/2019, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením (č. 4/2021, 6/2021), je prováděna dle zvláštních právních předpisů (zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů), a to strážníky Městské policie Český Brod. Porušování povinností stanoveným tímto nařízením lze postihovat podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Povinnost uhradit stanovenou cenu se nevztahuje na vozidla přepravující osobu, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P. Vozidlo musí být označeno parkovacím průkazem dle vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, přílohy č. 13.

Počet parkovacích oprávnění se rozlišuje pro vlastníky nemovitostí a pro osoby s trvalým pobytem. Pokud na jednom č. p. žije více osob a jedna je zároveň vlastník, zažádá si o 1. parkovací oprávnění a druhá osoba s trvalým pobytem (i když je třeba také vlastník) si zažádá také o 1. parkovací oprávnění.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, – Jana Vejvodová a Soňa Sršňová, Kancelář č. 22, tel: 321 612 196  nebo mailem parkovaciopravneni@cebrod.cz
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba  
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.8.2023
28. Popis byl naposledy
aktualizován
18.8.2023
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

   

 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist