Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

Veřejné projednání Regulačního plánu

13. 5. 2019 proběhlo veřejné projednání návrhu Regulačního plánu městské památkové zóny a jejího okolí pro Český Brod. 

Po úvodním slovu starosty Bc. Nekolného Ing. Strnad osvětlil úřední postup při podávání případných námitek a připomínek ke zpracování předloženého návrhu, které lze podat na MěÚ Český Brod písemnou formou do 7 dnů od veřejného projednání, což je do 20. 5. 2019. Dále zpracovatel Regulačního plánu Ing. arch. Myška představil svůj návrh v širších souvislostech. Po krátké přestávce jednání pokračovalo diskuzí, do které se zapojil i městský architekt Pavlíček.


 

  

  

14.05.19 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist