Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

Průzkum „Životní podmínky 2020"

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v české republice pod  názvem „Životní  podmínky  2020". Šetření probíhá v době od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele, průkazem zaměstnance ČSÚ a dokladem totožnosti.

Životní podmínky  2020 -  výběrové  šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v české republice pod  názvem  „Životní  podmínky  2020"  (EU-SILC),  které  navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření  se uskuteční  na území celé české republiky  v 11 403 domácnostech,  z nichž se    6 653 zúčastnilo šetření již v  předchozích  letech.  Všechny  domácnosti  byly  do  šetření  zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření probíhá v době od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele, průkazem zaměstnance ČSÚ a dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Kontakt: Bc. Zuzana  Mašková, tel. 731 439 298,274 053 195

 

11.02.20 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist