Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Správa bytů a domů

Pronájem městského bytu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Pronájem městského bytu.
4. Základní informace
k životní situaci
Na internetových stránkách města Český Brod nebo na úřední desce najdete informace o aktuálně zveřejněných záměrech pronájmu bytů a informace o výsledku předcházejícího výběrového řízení.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Občan, který dosáhl věku 18 let, nebo osoba pověřená.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádosti o pronájem bytu se předloží Radě města Český Brod, která rozhodne o přidělení.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o pronájem bytu a čestného prohlášení o neexistenci finančních závazků k Městu Český Brod.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod, nám. Husovo  70, 282 01 Český Brod     
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, odbor finanční, přízemí, č.dv. 2
Petra Straková, e-mail: strakova@cesbrod.cz

Tel. spojení: 321 612 164, 734 800 380

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem  jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Český Brod
finanční odbor
nám. Husovo 70
282 24  Český Brod

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatku za podání žádosti.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
 
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (§ 2201 – 2331)

18. Jaké jsou související
předpisy
zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy

Na internetových stránkách www.cesbrod.cz nemohu najít aktuální záměry pronájmu?

Po načtení úvodní stránky klikněte na odkaz „ÚŘEDNÍ DESKA“. Následně z rozvírací nabídky s textem „MAJETEK – ZÁMĚRY A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ“.

Po jakou dobu a jak často se záměry pronájmu bytů zveřejňují?

Záměry jsou zveřejňovány vždy minimálně po dobu 15 dnů. Četnost pak závisí na množství uvolněných bytů a na termínech jednání rady Rady města Český Brod, která musí záměr na  pronájem bytu nejprve schválit.

22. Další informace

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Internetové stránky MěÚ Český Brod: www.cesbrod.cz
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Finanční odbor MěÚ Český Brod
26. Kontaktní osoba Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
11.1.2018
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist