Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Územní plánování

Pořízení uzemního plánu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Občan a pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií
4. Základní informace
k životní situaci
Územní plán, regulační plán a územní studie mohou po dokončení a vydání výrazně ovlivnit možnost výstavby nebo využití i stávajících nemovitostí. Proto jsou veřejně projednávány a vlastník i kterýkoliv občan mohou při projednávání hájit svá práva.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Občan, fyzická a právnická osoba, příp. právní zástupce .
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Při pořizování územních plánů a regulačních plánů obcí je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem ve fázích pořizovacího procesu při projednávání. Územní studie nemusí být projednávána.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Občan by měl sledovat vývěsku obce, která se dozví o veřejném projednávání a svých právech s dostatečným předstihem. V případě požadavku na pořízení regulačního plánu je nutné podat podnět na pořízení, viz. příslušný  formulář vyhlášky č.500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Na MěÚ Český Brod, který pořizuje územní plán, regulační plán a územní studie pro území města Český Brod a pro obce ve správním území města Český Brod.                    
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
S pracovníky odboru stavebního a územního plánování, oddělení územního plánování.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Chce-li občan uplatnit námitku jako vlastník, měl by být schopen vlastnictví prokázat. Je vhodné mít k dispozici snímek katastrální mapy pro dotčené území.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře jsou pouze pro žádost o pořízení regulačního plánu a žádost o vydání regulačního plánu (příslušný formulář vyhlášky č.500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro jednotlivé etapy jsou stanoveny stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. Rozhodnutí o námitkách se oznamuje po příslušném rozhodnutí schvalujícího orgánu. 
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb. a č. 379/2009 Sb.

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

 

18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud zákon č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu  nestanoví jinak
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na příslušný obecní úřad nebo úřad územního plánování, odbor výstavby a územního plánování, MěÚ Český Brod. V mimořádných případech se lze obrátit na Krajský úřad nebo na Ministerstvo pro místní rozvoj.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování obcan_a_UP.pdf 536 kB
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor stavebního a územního plánování, Městský úřad Český Brod.
26. Kontaktní osoba

Zora Štěpánková, tel. 321 612 135, email: stepankova@cesbrod.cz

Ing. Radana Marešová, tel. 321 612 131, email: maresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Město Český Brod - Úřad územního plánování
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist