Životní situace - Stavební úřad

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Oznámení stavebního záměru s certifikátem  autorizovaného inspektora

 

4. Základní informace
k životní situaci
Oznámení stavby podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a § 9 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Využívá se v rámci zkráceného stavebního řízení
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník (fyzická nebo právnická osoba, která doloží doklad prokazující právo k pozemku nebo stavbě). Je-li stavebníkem fyzická nebo právnická osoba, která je nájemcem stavby, předloží o tom písemnou dohodu s vlastníkem stavby.  Stavebník jedná samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Oznámení stavby lze učinit pouze na formuláři, který je přílohou č. 3 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Uzavřením smlouvy o provedení kontroly projektové dokumentace stavby s autorizovaným inspektorem.

Podáním oznámení stavby na předepsaném formuláři s přílohami

  • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
  • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
  • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
    datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod

      

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklady, které nutno k oznámení stavby doložit jsou uvedeny v příloze k oznámení – části B. Stavebník k oznámení stavby připojí projektovou dokumentaci stanovenou prováděcím právním předpisem a certifikát vydaný autorizovaným inspektorem. Dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení; není-li obecní úřad stavebním úřadem, nebo stavebník není vlastníkem stavby, předkládá se trojmo.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, nebo přímo u referentů odboru stavebního  a územního plánování.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za vydání posouzení stavby  se nevyměřuje žádný správní poplatek.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Žádné.

 

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Autorizovaný inspektor stanoví okruh účastníků stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Lze využít elektronickou poštu epodatelna@cesbrod.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za nedodržení či porušení povinností lze uložit pokutu dle ustanovení § 178 nebo ustanovení § 179 zákona č. 183/2006 Sb.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
8.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist