Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Odstávka systému CBDP a další termíny v souvislosti se zavedením vydávání elektronických občanských průkazů

V souvislosti se zabezpečením vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tzv. „e-OP“) od 1.1.2012 dojde k omezení činnosti pracoviště občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel z důvodu proškolení,  odstávky systému CBDP pro agendu e-pasů a k omezení nabírání žádosti o vydání stávajících občanských průkazů.

Předpokládaný harmonogram:

úterý 1. listopadu 2011

 

Pracoviště OP, CD, EO bude uzavřeno z důvodu proškolení zaměstnanců na úseku CD a státního občanství (proškolení provádí Krajský úřad SČ kraje)

pátek 4. listopadu 2011

 

Pracoviště OP, CD, EO bude uzavřeno z důvodu proškolení zaměstnanců na úseku OP a státního občanství (proškolení provádí Krajský úřad SČ kraje)
pátek 18. listopadu 2011

Odstávka systému CDBP, tento den nebude možné nabírat žádosti o biometrické cestovní pasy (tzv. „e-pasy“) ani vydávat vyhotovené biometrické cestovní pasy

Odstávka se netýká pořizování cestovních pasů typu „blesk“ (cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez biometrických prvků s dobou platnosti 6 měsíců)

středa 30. listopadu 2011

 

Poslední termín k podání žádosti o vydání stávajícího typu občanského průkazu před nabytím účinnosti novely zákona o občanských průkazech u matričního úřadu nebo místně nepříslušného obecního úřadu obce  s rozšířenou působností (jinde než má žadatel trvalý pobyt)

středa 14. prosince 2011

 

Poslední termín k podání žádosti o vydání stávajícího typu občanského průkazu před nabytím novely zákona o občanských průkazech u místně příslušného obecního úřadu obce  s rozšířenou působností (v místě trvalého pobytu žadatele)

Vyhotovené OP budou nadále vydávány bez omezení

pondělí 19. prosince 2011 Poslední termín k podání žádosti o vydání biometrického cestovního pasu (e-pasu) v roce 2011,  poslední možnost podat žádost o zapsání titulu do nově vydávaného e-pasu

pátek 23. prosince 2011

 

Poslední termín k vydání vyhotoveného biometrického cestovního pasu (e-pasu) v roce 2011
pátek 23. prosince 2011 16,00 hod. - pondělí  2. ledna 2012 6,00 hod. Technologická odstávka systému CDBP, nebude možné nabírat žádosti o vydání biometrického cestovního pasu ani vyhotovené biometrické cestovní pasy vydávat
pátek 30. prosince 2011 Poslední termín pro zapsání titulu do již vydaných cestovních pasů (typu „blesk“ i e-pasů), od 1. ledna 2012 se tituly do cestovních dokladů zapisovat nebudou

pondělí 2. ledna 2012

 

Obnovení provozu systému CDBP (biometické cestovní pasy) a nabírání žádostí o vydání občanských průkazů

V souvislosti se změnou právní úpravy od 1. ledna 2012 se nepředpokládá hromadná výměna občanských průkazů.  

O případné změně či upřesnění výše uvedených informací Vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek města Český Brod.

07.10.11 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist