Životní situace - Stavební úřad

Návrh na kolaudaci stavby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Návrh na kolaudaci stavby

 

4. Základní informace
k životní situaci
Kolaudační řízení se zahajuje na návrh stavebníka. Návrh na kolaudaci se podává písemně, musí být uveden předpokládaný termín dokončení.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Stavebník nebo jím zmocněná osoba
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Stavebník musí předložit žádost v souladu s vyhl. č. 132/1998 Sb.. Pokud je stavba předmětem zápisu do katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. Vytyčovací protokol stavby, revize hromosvodu, revize elektro, revize spalinových cest, tlaková zkouška vnitřního a venkovního vodovodu, zkouška těsnosti kanalizace (vnitřní a venkovní), zkouška těsnosti žumpy, topná a tlaková zkouška topení, předávací protokol od provádějící firmy (popř. stavebního dozoru), protokol o likvidaci odpadů,  souhlas s připojením na sítě ČEZ.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

  • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
  • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
  • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
    datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Vlastní řízení řeší referenti odboru výstavby a územního plánování města Český Brod jako stavebního úřadu pověřeného podle § 13 odst.1 písm.e) stavebního zákona.

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
viz. bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář dle vyhl. 132/1998 Sb,
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18, bodu 7 je vyměřen správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Je možné uhradit  na pokladně MěÚ  Český  Brod.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
S užíváním stavby pro účel, k němuž byla  stavba povolena, může být započato , pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, užívání stavby nezakáže.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastník stavby, pokud není totožný se stavebníkem.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
strnad@cesbrod.cz
frycova@cesbrod.cz
kosinova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
maresova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějšíchzměn a doplňků, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

18. Jaké jsou související
předpisy
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o technických požadavcích na stavby.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím  zdejšího odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Možnost sankcí je specifikována v § 105 a § 106 stavebního zákona
21. Nejčastější dotazy

Jakému režimu podléhá povolení užívání u staveb s vydaným stavebním povolením po 31.12.2006:

Tyto stavby nepodléhají stavebnímu zákonu č. 50/1976 Sb.,  ale podléhají stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb..

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Strnad, tel.321 612 136, e-mail: strnad@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Ing. Martina Fryčová, tel. 321 612 132, e-mail: frycova@cesbrod.cz

Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Šárka Kosinová, tel. 321 612 134, e-mail: kosinova@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč, Tuchoraz, Přistoupim

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Ing. Michaela Vítková, tel. 321 612 133, e-mail: vitkova@cesbrod.cz

Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.5.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist