Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - říjen 2015

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Od 1. 10. 2015 je na odbor stavební a územního plánování přijata nová pracovnice, která rozšíří řady referentů a bude postupně přebírat agendu na úseku státní památkové péče. Zaměstnanec, který doposud pracoval na úseku státní památkové péče, bude vykonávat agendu na úseku stavebního řádu.


Dne 12. 9. 2015 proběhlo v Havlíčkově Brodě, za účasti místostarosty Tomáše Klineckého, slavnostní předání vítězných cen ve fotografické soutěži BRODY V BRODĚ. Ocenění za nejlepší fotografii města Český Brod získala fotografie Jany Králové s názvem Ranní probuzení. Všechny vítězné fotografie si lze prohlédnout na webu města.


Město Český Brod vyhlásilo výzvu dle Programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod k podávání žádostí o finanční příspěvek na podporu investičních akcí nestátních neziskových organizací. Žádosti je možné podávat nejpozději do 16. listopadu 2015. Více informací na webu města.


Dne 1. 10. 2015 nabyla účinnosti novela zákona o přestupcích. Tato novela mimo jiné zvyšuje pokuty v blokovém a příkazním řízení. Více na webu města.


Zástupce města se zúčastnil studijní cesty do Švýcarska, v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21". Cílem byl udržitelný rozvoj český měst a zlepšení kvality života jejich obyvatel. Zkušenosti ze švýcarských měst budou přenositelné do podmínek našeho města. Celkově lze tuto týdenní cestu hodnotit jako efektivní využití finančních prostředků z Programu švýcarsko – české spolupráce.


Probíhají dvě výběrová řízení do odboru sociálních věcí na pozici sociální pracovník pro agendu sociálně-právní ochranu dětí (SPOD) a sociální pracovník. Ústní pohovory proběhnou 19. 10. 2015.


Na základě přihlášek plánuje město Český Brod vítání občánků na březen 2016, v případě většího zájmu může být ještě jeden termín v prosinci. Pro informace a zápis kontaktujte odbor vnitřních věcí – matriku.


Dne 7. 10. 2015 proběhl další kontrolní den v rámci projektu Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města Český Brod, který se týkal řešení reklamací. V prvé řadě byl zhotovitel opakovaně žádán o odplevelení keřových výsadeb, o výměnu suchých keřů a opět o stanovení závazného termínu výsadby nových stromů v ulici Komenského, náprava byla přislíbena firmou KHL EKO do 30. 11. 2015.


Rada města schválila nový ceník za pronájem společenského sálu v prostorách KD Svět, propagačních skříněk na budově č.p. 1, galerie Šatlava a krátkodobý pronájem zasedací místnosti. Znění ceníku naleznete na webu města.


Slavnostní otevření KD Svět proběhne v úterý 10. listopadu 2015 od 15.00 hodin. Čekají na vás komentované prohlídky celé budovy, tanec, hudba a na závěr divadlo.

19.10.15 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist