Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - listopad 2017

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad vydal rozhodnutí, kterým se povoluje dlouhodobá a úplná zavírka silnice č. II/245 v délce 1,8 km od 23. 10. 2017 do 15. 12. 2017 z důvodu opravy této komunikace - oblast Štolmíř. Upozorňujeme Vás, že dle uvedeného rozhodnutí bude zachována možnost příjezdu k jednotlivým sousedním nemovitostem. V případě, že toto nebude krátkodobě možné, budou vlastníci dotčených nemovitostí zhotovitelem o této skutečnosti v předstihu informováni (minimálně 5 dnů předem). Odpovědná osoba za uzavírku je p. Pavel Gregor, firma Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21, IČO 284 47 085, tel. 724 047 036.


Starosta města vyhlásil Výzvu k podávání žádosti o zařazení do akcí města Český Brod financovaných z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod, termín do 30. 11. 2017. Výzva se týká tradičních akcí města neinvestičního charakteru v oblasti sportu, kultury a volného času pořádaných v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, kdy město Český Brod vystupuje jako pořadatel akce nebo uspořádání akce zadává na základě objednávky jinému subjektu. Nezbytnou podmínkou zařazení do akcí města je podpora reprezentace města Český Brod. Výzva se vztahuje také na výměnné pobyty škol v zahraničí. Bližší podrobnosti na webových stránkách města.


V pondělí 23. 10. 2017 v podvečer vedení města společně s projektantem panem Kučerou, vedoucím odboru dopravy J. Pohůnkem i městským architektem J. Pavlíčkem představilo studii řešení dopravy v oblasti Škvárovna.


V druhé polovině měsíce října město provedlo anketu zaměřenou na zjištění zájmu občanů o zavedení podporované dopravy pro seniory, tzv. „SENIOR TAXI“. Za období 14 dní, kdy byl prováděn sběr dat, bylo získáno celkem 60 vyplněných anketních lístků. Tímto bychom chtěli všem, kteří se vyjádřili v této anketě, poděkovat za vyjádření jejich názoru na tuto službu. O dal- ších krocích v otázce zavedení této formy dopravy vás budeme informovat


V neděli 3. 12. 2017 v Českém Brodě proběhne tradiční akce Adventní průvod světýlek. S ơ m souvisí i uzavírka náměstí, bez které se akce pro zajištění bezpečnosti bohužel neobjede. Žádáme řidiče, aby v sobotu 2. 12. 2017 od 16.00 do neděle 3. 12. 2017 19.00 hodin neparkovali v dolní části nám. Arnošta z Pardubic. V sobotu 2. 12. 2017 bude od 18.00 do 19.00 hodin část dolního nám. Arnošta z Pardubic uzavřena z důvodu taneční zkoušky na nedělní akci. V neděli 3. 12. 2017 bude od 16.00 - 19.00 hodin uzavřeno celé nám. Arnošta z Pardubic, nám. Husovo a ul. Tyršova. Prosíme řidiče o shovívavost a omlouváme se za způsobené komplikace


 Dny otevřených dveří v SOŠ Český Brod - Liblice se konají v termínech: 6. 12. 2017 a 10. 1. 2018, vždy od 14.30 do 18.00 hodin


 Významný státní svátek, den vzniku samostatného Československa, si vedení města se zástupci T. J. Sokol a skautů, připomenuli 27. října 2017 v 16.00 hodin vzpomínkovým zastavením u pomníku T. G. Masaryka v městském parku. K tomuto tématu se konala přednáška s vysokoškolským pedagogem Doc. Zdeňkem Pincem a publicistou Václavem Žákem ve zvonici u evangelického kostela.

22.11.17 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist