Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - LISTOPAD 2016

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

V měsíci říjnu rada města projednala mnoho administrativních bodů, které jí ze zákona o obcích přísluší, ale které nejsou čtenářsky zajímavé. Jde o věcná břemena, doporučení pro zastupitelstvo, vyhlašování záměrů. Počet těchto bodů najdete ve Věstníku na následující straně.


Vedení města projednalo s nájemci prostorů areálu nemocnice opravy a investiční akce, které v areálu probíhají a které začnou v příštím roce.


Rada města projednala i zápisy z komisí RM a zadala úkoly z nich vyplývajících pro jednotlivé odbory městského úřadu.


Od 15. 11. začala platit opatření o zákazu tranzitní dopravy nad 12 t přes město Český Brod.


Vzpomínkové zastavení u pomníku T. G. Masaryka v parku uspořádali českobrodští Sokolové 28. října v 16.00 hod. Společně se zástupci města a veřejnosti si připomněli, že vlastenectví, pravdomluvnost, pracovitost a další „obyčejné“ pojmy nejsou ani dnes přežitkem.


Rada města projednala podnět ze zastupitelstva ohledně workoutového hřiště a na doporučení odboru rozvoje bude město toto hřiště řešit rozšířením sportovních aktivit v areálu Havlíčkova předměstí (známé spíše jako Škvárovna).


V adventním čase i o Vánocích je tradičně v Českém Brodě ještě rušněji než obvykle. Činorodé skupiny na školách, ve spolcích, jednotách, farnostech a sborech připravují opět bohatý program, jehož přehled najdete nejen v kalendáři, ale také jako samostatný leták adventních akcí.


Havlíčkově Brodě hodnotící komise udělila ceny ve fotosoutěži „Brodů“. Více o soutěži i další spolupráci Brodů v článcích uvnitř časopisu.


Rada města schválila dokument Aktualizace Programu regenerace MPZ v Českém Brodě, který je důležitou přílohou žádostí na Ministerstvo kultury.


Zajímavý je také prosincový program v KD SVĚT. Najdete ho v inzertní části zpravodaje.


V rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ve správním obvodu ORP Český Brod si přítomní zájemci o výtvarnou a polytechnickou výchovu pod vedením Lucie Ulíkové vyzkoušeli vyrobit v Oranžové zahradě gondolu a získali další náměty na společnou kreativní práci s dětmi.


Vedení města a finanční odbor ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města (školy, TS, Anna, městská knihovna) a odbory MěÚ připravují rozpočet na příští rok.

21.11.16 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist