Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - červenec - srpen 2017

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Projekt „Královský Brod 580 let“, realizovaný v termínu 13. 5. 2017 - 14. 5. 2017, který byl zaměřen na významné historické jubileum - 580. výročí povýšení Českého Brodu na královské město císařem Zikmundem, byl podpořen dotací „Podpora hejtmana“ z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 80.000 Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 704.900 Kč včetně DPH.


Získali jsme také dotaci na projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod. Dotace činí 2.577.682,50 Kč (95 % celkových způsobilých výdajů), spoluúčast města je 135.667,50 (5% celkových způsobilých výdajů). Celkové způsobilé výdaje představují 2.713.350 Kč. Z této dotace je možné hradit proces a výstupy komunitního plánování. Projekt bude realizován od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.


Letošní turistickou sezónu jsme oživili novou virtuální prohlídkou natočenou dronem. Na naše město se můžete podívat z ptačího pohledu od jihu a od západu. Další zajímavá prohlídka je natočena od vlakového nádraží. Pohledem ze země v úhlu 360 stupňů se můžete kochat před radnicí města na Husově náměstí, u kostela sv. Gotharda se zvonicí na nám. Arnošta z Pardubic a na ulici Žitomířská, kde je nasnímáno Podlipanské muzeum. To vše k vidění na zde.


29.6.2017 jsme otevřeli workoutové hřiště na Škvárovně. V plánu byla i ukázková hodina s lektory, ale kvůli dešťovému počasí se nemohla konat, a proto byla přeložena na začátek září.


Zastupitelstvo města na svém 22. řádné jedná- ní, které se konalo 7. 8. 2017, schválilo prodej bytové jednotky č. 1256/13 v ul. Palackého, za nabídnutou cenu 1.350.000 Kč.


V pondělí 11. 9. 2017 od 18.00 hodin proběhne Veřejné setkání na téma úpravy veřejného prostranství na sídlišti, v ulici Palackého v Českém Brodě. Akce navazuje na setkání 5. 6. 2017 a proběhne za účast vedení města a projektanta v zasedací místnosti městského úřadu


Město také získalo dotaci z Ministerstva kultury na opravu průčelí a střechy domu č.p. 12 ve výši 300.000 Kč.


Dne 24. 7. 2017 jsme obdrželi informaci, že Integrovaný regionální operační program doporučil projekt na Nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež Klub Zvonice v Českém Brodě k financování. Více informací v článku uvnitř Zpravodaje.


Město Český Brod získalo dotaci ve výši 267.800 Kč ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na záchranu kaple sv. Gotharda poblíž stezky Břetislava Jedličky-Brodského.


Česká spořitelna v našem městě 7. 8. změnila sídlo a otevřela novou pobočku na adrese nám. Arnošta z Pardubic 8. Najdete ji jen pár kroků od stávající pobočky, k dispozici budete mít 24 hodin denně i samoobslužnou zónu s vkladovým bankomatem a platbomatem.


Od 4. 8. 2017 do 7. 8. 2017 jsme ve spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků opět promítali filmy pod širým nebem. Každý večer přišlo okolo 100 diváků, kteří se dobře bavili. Během letního promítání se na dobrovolném vstupném vybralo 19.909 Kč, které poputují na konto BARIÉRY. Všem, kteří přispěli, děkujeme.


Podpořte naše infocentrum v anketě INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU vyhlášené A.T.I.C. ČR. Hlasovat můžete až do 31. 8. 2017 v anketě na www.kampocesku.cz.


V měsíci srpnu došlo ve štolmířském rybníku k avizovanému zahájení revitalizačních prací (vypouštění vody, výlovu rybníka). Na podzim by měl být vytěžený sediment převezen na nedaleké pozemky v k.ú. Štomíř, kde bude zaorán do orné půdy a na jaře 2018 se plánuje opětovné napouštění rybníka.


17.7. 2017 jsme obdrželi z Operačního programu životního prostředí velmi příjemnou zprávu o obdržení dotace na vybudování podzemních kontejnerů v prostorách u školní budovy na Husově náměstí a u budovy knihovny na náměstí Arnošta z Pardubic. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma AVE Kolín s nabídnutou cenou 1,575 mil. Kč. Staveniště by se mělo předávat do 15. 8. a práce skončí nejpozději do 31. 10. letošního roku. Dále jsme získali dotaci na nákup štěpkovače a 4 ks vanových kontejnerů.

22.08.17 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist