Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

Krátce z města - červen/červenec 2019

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady, zastupitelstva města a dění v našem městě.

Rada města vyhlásila vítěze zakázek na výměnu vodovodu a kanalizace v ulici Moravská a části ulice Tuchorazská a vítěze zakázky na stavební úpravy budovy č. p. 1099 (kuchyně) v nemocnici a vybrala i dodavatele zakázky Stezky pro terénní cyklistiku (singltrail).


Rada dále vybrala dodavatele zakázky na vyčištění úseku koryta Šembery nad hradítkem v Nábřežní ulici. Všechny uvedené akce by měly být realizovány v následujících měsících.


Na základě poptávkového řízení bude prodloužena smlouva současnému provozovateli Českobrodské dopravy pro seniory (senior taxi) na další dva roky. Službu, kterou Město finančně podporuje, dosud stabilně využívá několik desítek lidí k dopravě na úřad, k lékaři či do obchodu. K využití služby občany nad 65 let je třeba vystavit průkazku. Cena jedné jízdy je 15 Kč.


Díky podpoře projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod z Operačního programu zaměstnanosti jsme vydali Katalog sociálních a návazných služeb pro město Český Brod a jeho okolí, který Vám má pomoci zorientovat se v široké nabídce těchto služeb na území města i v jeho spádové oblasti. Vtištěné podobě je k vyzvednutí na infocentru nebo na odboru sociálních věcí. V digitální podobě je ke stažení zde.


V návaznosti na usnesení zastupitelstva Město vyhlásilo Výzvu k podávání žádosti o dotace na rok 2019 v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod, program č. 3, Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO Vyzva_P3_2019.pdf 473 kB. Alokovaná částka pro Program č. 3 činí 500.000 Kč pro investiční akce a 500.000 Kč pro neinvestiční akce. Lhůta pro podání žádosti o dotace je od 1. 8. 2019 do 2. 9. 2019.


Rada města doporučila zastupitelstvu souhlasit s realizací zateplení a rekuperace budovy č. p. 760 (škola pod Annou) a zateplení budovy č. p. 56 (vedlejší budova úřadu), na něž jsme obdrželi dotaci. Naopak u zateplení pavilonů E a F v nemocnici nepřijala kladné usnesení z důvodu nevýhodného poměru výše dotace a spoluúčasti města. V rámci přípravy na další dotační příležitosti rada také vyslovila souhlas s registrací areálu ZZN v databázi brownfieldů agentury Czechinvest. Dále souhlasila se zpracováním projektu Regenerace sídliště Jahodiště. Za tímto účelem proběhne dotazníkové šetření a v 23. září veřejné projednání. 
Rada města se také zabývala efektivnějším zajištění údržby veřejné zeleně, financováním obnovy komunikací a plánem rekonstrukce komunikací a schválila Výroční zprávu města za rok 2018.


V městském parku na Husově náměstí vedle radnice jsme pro letní osvěžení vybudovali mlžítko. Dále jsme v rohu za borovicemi instalovali pítko, které může sloužit pro omytí rukou, ovoce apod. Na několika místech v centru města se ještě objevily městské židle a stolky určené k volnému posezení.


Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Českého Brodu v loňském roce vyřadili 24.103,36 kilogramů elektra. Tím, že jsme nepotřebné elektro následně předali k recyklaci, jsme uspořili 380,96 MWh elektřiny, 22.835,20 litrů ropy, 1.615,36 m3 vody a 12,06 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 76,84 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 334,26 tun. Od 1. 4. do 30. 6. 2019 jsme odevzdali společnosti EKO-KOM, a.s. 140,764 t odpadů z obalů k dalšímu využití, za které jsme získali odměnu 328.679,50 Kč. Děkujeme, že třídíte!


Město bude některé pohledávky, zejména z pokut z radaru, „na zkoušku“ vymáhat prostřednictvím exekutorského úřadu vybraného v poptávkovém řízení. Důvodem je zvýšení efektivity a úspěšnosti.

21.08.19 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist