Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - březen 2017

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Zastupitelé na svém jednání 1. 2. 2017 schválili

  • Jeden z nejdůležitějších dokumentů, jakým je rozpočet na rok 2017. Rozpočet je k dispozici na webu města.
  • Pravidla pro rozdělování sociálního fondu, podle kterých mohou zaměstnanci města čerpat finanční prostředky mimo jiné na stravné, dovolenou, jazykové a sportovní kurzy apod.
  • Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod pro období 2017 – 2019, který obsahuje návrhy opatření pro jednotlivé cílové skupiny: Senioři a osoby se zdravotním postižením, Rodina, děti a mládež a Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
  • Program podpory aktivit v sociální oblasti, podle kterého mohou nevládní organizace žádat o finanční podporu na své aktivity v sociální oblasti.
  • Prohlášení vlastníka Mozartova, což je další nezbytný administrativní krok při privatizaci bytů.

 Rada města na svém jednání 8. 2. 2017 projednala a schválila

  • Osobnosti roku 2016, o kterých píšeme na jiném místě.
  • Výběrové řízení na městského architekta.
  • Podání žádosti o dotaci na přístavbu odborných učeben - ZŠ Tyršova
  • Zadání projektové dokumentaci na rekonstrukci budovy č.p. 507 (C) v areálu nemocnice
  • Další administrativní body uvedené ve Věstníku jakými jsou věcná břemena, zápisy z komisí.

V pátek 3. 3. 2017 skončil termín pro podání žádostí do programu č. 2 Programů podpory kultury, sportu a volného času, který je zaměřen na tradiční akce, akce NNO pro neregistrované a reprezentaci města. Ve středu 22. 3. 2017 se sejde hodnotící komise, která radě města a zastupitelstvu doporučí výši finanční dotace. Zastupitelstvo na svém jednání 5. 4. 2017 bude mít na programu mimo jiné i schválení zmíněných dotací, na které Vás i tímto zveme. Do konce dubna budou pak uzavřeny smlouvy s podpořenými organizacemi.


 V pátek 10. 3. 2017 proběhlo poslední rozloučení s bývalou místostarostkou města Český Brod a profesorkou českobrodského gymnázia Mgr. Helenou Procházkovou.

27.03.17 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist