Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - březen 2015

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Na základních školách v Českém Brodě proběhly zápisy do 1. tříd. V obou ZŠ budou tři třídy a pro příští rok se ještě do prostorů škol vejdou. Přesto musí město rozšíření kapacit ZŠ urychleně řešit.


Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dohody o postoupení pohledávek mezi Městem Český Brod a Nemocnicí Český Brod s.r.o. vůči Českobrodské nemocnici s.r.o. v celkové výši 13.505.807,21 Kč, dohodu následně podepsal starosta města.


Rada města schválila Vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání - nebytové prostory v areálu nemocnice Český Brod, tak aby mohl nový nájemce bez přerušení pokračovat v poskytování zdravotní péče. Po dohodě zahájí činnost již 1. dubna 2015.


Zastupitelstvo města rozhodlo v návaznosti na doporučení rady města o přijetí dotací na akce Sběrný dvůr Český Brod a Zateplení budovy kina čp. 332 v Českém Brodě a souhlasilo s uzavřením smluv na jejich realizaci.


Ve dnech 3. a 4. března proběhly také zápisy do mateřských školek. I zde se zdá, že poptávka po místech by měla být uspokojena. K výsledkům zápisů se vrátíme v dubnovém Zpravodaji.


Dlouhodobá uzavírka začala v ulici Žitomířské od křižovatky s ul. Želivského po křižovatku s ul. Komenského. Proběhne tu rekonstrukce plynovodu a přípojek, budou předlážděny chodníky, dokončeno veřejné osvětlení a následně také povrch vozovky. Práce by měly být ukončeny  5. 6. 2015.


 Zastupitelstvo města schválilo Plán činnosti kontrolního výboru a kontrolní řád.


Stejně jako v minulých letech byla vyhlášena Výzva k podání žádostí o dotace na rekonstrukce a opravy fasád v městské památkové zóně pro rok 2015. Uzávěrka příjmu žádostí je 1. 6. 2015.


Rada města projednala informace z jednání komise bezpečnosti, komise kulturní a komise pro sport a volný čas.


Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu, která se vydává podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Rada města vyhlásila veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce projektu "Kulturní a společenské centrum v Českém Brodě". Jedná se o práce na úpravu interiéru, vytápění, vzduchotechniky atd. Město očekává sdělení konkrétních podmínek v rozhodnutí o poskytnutí dotace, podle nichž bude zvažovat další postup.

23.03.15 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist