Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Správa bytů a domů

Koupě bytu nebo domu ve vlastnictví města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o koupi bytu či domu ve vlastnictví města Český Brod.
4. Základní informace
k životní situaci
Jedná se o prodej nemovitého majetku ve vlastnictví města Český Brod
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Právnická i fyzická osoba starší 18 let
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Dle podmínek vyhlášeného záměru.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním nabídky na vyhlášený záměr
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod, nám. Husovo  70, 282 01 Český Brod     
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Edita Suchanová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz při podpisu smlouvy, právnické osoby výpis z obchodního rejstříku
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek ve výši 1000,-Kč za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Doba vyřízení je závislá na vzájemné shodě o prodeji a na termínech jednání rady a zastupitelstva města. Záměr na prodej musí být zveřejněn na úřední desce Města Český Brod po dobu nejméně 15 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Dodržení smluvních podmínek prodeje.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
datová schránka, email: suchanova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
18. Jaké jsou související
předpisy
Dle konkrétní situace
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence Zastupitelstva města, které je možné požádat o opětovné posouzení žádosti. 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle smluvních podmínek kupní smlouvy
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba IMgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru správy majetku,
tel.: 321 612 158, mob.: 733 792 835,
e-mail: dockalova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
31.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31.1.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist