Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Jak dopadl Názorový průzkum občanů města 2014?

Město realizovalo již potřetí průzkum, jehož smyslem bylo dát občanům města možnost se vyjádřit k „věcem veřejným“, poskytnout jim prostor pro jejich názory, připomínky či podněty. Dotazníkové šetření navázalo na průzkumy prováděné v minulých letech (2007 a 2012). Záverečná zpráva nazorovy_pruzkum.pdf

Hlavním smyslem šetření bylo podnítit zájem občanů o dění v Českém Brodě a pomoci obyvatelům zamyslet se nad budoucností města. Názorový průzkum měl anketní charakter.  Každá domácnost tak obdržela dotazník jako přílohu zpravodaje. V případě potřeby byly další dotazníky k dispozici v papírové i v on-line elektronické formě. Odkaz na on-line verzi dotazníku byl dále šířen přes webový a facebookový profil města a newsletter. Do šetření se zapojilo 465 občanů, což je podstatně více než v roce 2012, kdy se zapojilo pouze 138 občanů.

Jaké jsou tedy výsledky?Porovnáme-li spokojenost s jednotlivými oblastmi života ve městě, můžeme rozdělit hodnocené oblasti do čtyř skupin:

1) Velmi pozitivně hodnocené: MHD, Českobrodský zpravodaj, stav a úprava veřejných prostranství, kvalita životního prostředí, možnosti nakupování a dostupnost služeb ve městě, nabídka sociálních služeb, práce úředníků Městského úřadu.

2) Spíše pozitivně hodnocené: dopravní infrastruktura, podpora města pro volnočasové organizace a spolky, možnost zapojit se do rozhodování a plánování rozvoje města.

3) Pozitivně i negativně hodnocené: bezpečnost silničního provozu, možnosti parkování, nabídka sportovního a rekreačního vyžití ve městě, nabídka kulturního a společenského vyžití ve městě, pocit bezpečí ve městě.

4) Spíše negativně hodnocené: organizace dopravy v centru města, nabídka zdravotních služeb.

Za hlavní problémy v oblasti dopravy dotázaní označili zejména organizaci dopravy v centru města, dále bezohledné chování řidičů, kvalitu a údržbu komunikací i chodníků a parkování. V oblasti volného času občané nejvíce postrádají možnost koupání. Ocenili by také okruh pro in-line brusle a cyklostezky v okolí města. Část z nich by byla ráda za skatepark. Z hlediska bezpečnosti mají dotázaní největší strach z problémových osob, včetně uživatelů drog a trápí je obavy o majetek. Za nebezpečné považují zejména parky, okolí heren či non-stopů a nádraží. Ve veřejném prostoru je trápí zejména vandalismus, psí exkrementy a nedostatek odpadkových košů. Stav a údržbu veřejných prostranství však hodnotí obecně pozitivně. Ačkoliv i životní prostředí hodnotí velice kladně, nezamlouvají se jim černé skládky a znečištění ovzduší z různých zdrojů. Možnosti nakupování jsou vnímány velice kladně, kritizována je však krátká otevírací doba mnoha obchodů. Nabídka sociálních služeb, je vnímána jako dostatečná, avšak navýšení kapacit pečovatelské služby a domova pro seniory by zřejmě bylo vítáno. Velice kriticky je vnímán stav místního zdravotnictví, kritizována je zejména absence pohotovosti, porodnice a nedostatek dentistů. Podpora místních spolků ze strany města a zapojování veřejnosti do strategického plánování je vnímáno veskrze pozitivně.

12.09.14 Z města

Komentáře:

 1. [1] hanka cdma-72-61.cust.vodafone.cz

  A co teď s tím bude vedení města dělat?Bude se snažit negativa odstraňovat?

  12.09.14, 15:29:45
 2. [2] Pavel Janík 19.60.broadband10.iol.cz

  Pokud patříte k pozorným čtenářům stránek města:
  1) pak najdete i výstupy šetření z let 2007 a 2012,
  2) posun najdete i zveřejněnou Výroční zprávou za rok 2013,
  3) přijďte nám říct na radnici, v čem vidíte problémy města,
  4) i Vy se můžete zapojit do odstraňování negativ 10. - 11 .10.2014

  12.09.14, 17:45:41
 3. [3] Mirek ho243.net.msc-net.cz

  Souhlasím s problémem vandalismu (i když v poslední době se hodně snížil), problém psí exkrementy, ale je to jen na pejskařích. Ale určitě údiv nad 34%hlasujících - černých skládek (možná na soukromých pozemcích vedle stezky Břetislava Jedličky a pozemku ve Štolmíři v bývalém statku), ale se vším se dá něco dělat :) jen chtít

  17.09.14, 14:01:50
 4. [4] Pivas 217.198.broadband5.iol.cz

  Dentisté? Já bych více ocenil přítomnost zubních lékařů, česky stomatologů,:).

  22.09.14, 20:16:57
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist