Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Intenzifikace městské čističky odpadních vod v Českém Brodě - Liblicích

SFoto: Kristýna Šílová - Sanační práce na původních uskladňovacích a nitrifikačních nádržícheznámili jsme se s aktuálním stavem stavebních a technologických prací souvisejících s nezbytnou intenzifikací městské čistírny odpadních vod v městské části Liblice.

Stávající čistírna odpadních vod byla uvedena do trvalého provozu v roce 1998. Po desetiletém provozu město rozhodlo o rekonstrukci obou linek a některých technologických zařízení v objektu. Navrhovaná intenzifikace jednak rozšíří kapacitu čistírny, ale zároveň uplatněním nových metod a postupů v oblasti čištění odpadních vod, pomůže vyhovět přísnějším normám na čistotu vody.

Foto: Kristýna Šílová: Výkopové práce pro novou svozovou jímkuSdružení firem ČOV Český Brod – Liblice, jehož vedoucím členem sdružení je firma Metrostav a.s. a dalším členem firma ENVI-PUR, s.r.o. zahájilo stavební práce v prosinci minulého roku. Smyslem stavebních úprav provozu biologického čištění je jednoduše řečeno zřízení nádrže regenerace a aerobní stabilizace kalu. Další práce na intenzifikaci spočívají také ve výstavbě nové svozové jímky, zahušťovače kalu, přístřešku na kalové kontejnery, atd. Celkem se jedná o 12 stavebních objektů.

„Zatím vše probíhá podle plánu. Práce na stavebních objektech jsou těsně před polovinou, současně jsme zahájili montáž nové technologie,“ uvedl stavbyvedoucí Ing. Josef Holada.

Práce na první biologické lince (Viz přiložené fotografie) spočívaly v demontáži staré technologie, bourání spádového betonu a zřízení nových železobetonových dělících stěn ve stávající uskladňovací a nitrifikační nádrži. Vše probíhalo v souběhu se stavebními a výkopovými pracemi na provozní budově.

Dále došlo k odstavení hrubého předčištění, čerpací stanice, česle a lapáku písku. Provádí se jejich obtokování z první šachty do nátoku na druhou biologickou linku. „Aby odstávka byla co nejkratší, již v předstihu jsme v česlovně a na čerpací stanici provedli stavební úpravy. V současnosti zde odstraňujeme starou technologii a následovat budou nutné stavební úpravy tak, aby mohla být namontována nová technologie,“ říká stavbyvedoucí.

Při prohlídce čističky jsme nemohli přehlédnout obrovské výkopové práce (Viz přiložené fotografie). Jedná se o stavební jámy pro novou svozovou jímku o objemu 30m3 a pro homogenizační nádrž o objemu 50m3. „Vlastní jímky jsou již vyrobeny v Prefě na míru a osadit je chceme 23. června,“ uvedl stavbyvedoucí.   

Celkové náklady na stavební a technologickou část stavby dosahují výše 43.4 mil. Kč, z toho 19.5 mil. Kč činí dotace z Ministerstva zemědělství ČR. Na stejnou částku si město vzalo úvěr, jehož úroky budou hrazeny z Ministerstva zemědělství. Zbytek peněz půjde z vodohospodářského fondu města Český Brod.

Podle informací dodavatele zatím vše nasvědčuje tomu, že fyzického ukončení projektu zmodernizované čistírny se dočkáme ve stanoveném termínu, tj. na konci letošního roku. 

Kristýna Šílová

22.06.11 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist