Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Humbuk v Brodě kvůli svozu odpadu

Kolínský PRESMěstská vyhláška se musí přepracovat

V Českém Brodě se rozpoutala mezi občany diskuze kvůli porušení zavedené organizace svozu odpadu. Co se vlastně stalo? "Došlo k porušení přílohy vyhlášky o systému nakládání s odpadem, ve které se stanoví, jak často a v kterých dnech se odpad odváží," vysvětlil starosta města Český Brod Jakub Nekolný. Vyvozovat důsledky vůči Technickým službám se však nechystá. "Důsledky se z toho vyvozovat nebudou, neboť k tomu došlo při snaze nastavit nejideálnější model svozu odpadu," řekl starosta.
Zádrhel je v tom, že v průběhu loňského roku začaly Technické služby svážet i biologický odpad a tím pokleslo i odvážené množství směsného komunálního odpadu. Na to reagovaly Technické služby zahájením zkušebního provozu u směsného odpadu jednou za 14 dní. "Bohužel si nikdo nevšiml, že je potřeba předělat i vyhlášku města, neboť ta v tuto chvíli neobsahuje ani možnost svozu bioodpadu. Rada města projednávání nové vyhlášky stáhla z programu jednání a vyžádala si další doplňující informace (hlavně ekonomické). Proto jsme se vrátili do modelu svozu směsného odpadu jedenkrát týdně, do doby schválení nové vyhlášky, aby nikdo nemohl říct, že jednáme v rozporu s touto normou," uvedl Jakub Nekolný.

V Českém Brodě je vybírán poplatek za systém nakládání s odpady dle zákona o místních poplatcích v maximální výši 500 korun na osobu. Podle zákona vyšší částku město ani chtít nemůže. Přesto městská rada dala lidem na zvážení, aby si vybrali, zda by si nechtěli připlatit za týdenní svoz směsného komunálního odpadu. "Toto se již nemůže vztahovat na rok 2012, neboť poplatek byl již schválen a poplatníci jej platí. Ale do budoucna by bylo možné využívat i jiné formy úhrady za svoz komunálního odpadu, jako je poplatek za komunální odpad nebo cena za jednu nádobu, případně za množství odvezeného odpadu. A zde se jen rada dotazovala, zda je možné tyto systémy kombinovat," komentuje návrh radních starosta.
V současnosti se směsný komunální odpad odváží týdně a bioodpad jednou za 14 dní. Nová vyhláška však svozy patrně upraví. Bioodpad plánuje Český Brod svážet celý rok a v letním období i v týdenní frekvenci. To je na Kolínsku málo vídaný úkaz. Většinou se v určitém období svoz směsného komunálního odpadu s bioodpadem střídá a neznáme jiný příklad, kde by se bioodpad vyvážel celoročně. 

Michal Černý - Kolínský PRES

08.02.12 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist