Aktuality - Všechny aktuality

Fórum města 2014

Jaké problémy trápí občany Českého Brodu? Na tuto otázku měli možnost odpovědět účastníci veřejného setkání "Fórum města 2014", které se konalo v pozdních odpoledních hodinách v pondělí 19. května v Domově pro seniory -  Anna. Všichni přítomní měli možnost formulovat problémy, na jejichž řešení se město v nejbližší době soustředí.

Program Fóra 2014 byl po vyhodnocení zkušeností z předchozích ročníků upraven. Více času tentokrát dostali účastníci setkání z řad veřejnosti. Stanovení „10 P“ (10 problémů) předcházelo úvodní slovo a prezentace návrhu Výroční zprávy za rok 2013. Místostarosta Mgr. Pavel Janík s tajemníkem úřadu Ing. Alešem Kašparem představili přítomným výroční zprávu města a vyzvali je k případným připomínkám před závěrečnými redakčními úpravami.

„Výroční zprávu jsme letos připravili poprvé, jedná se o jeden z komunikačních nástrojů města a doufáme, že přinese občanům další náhled do naší činnosti,“ uvedl Aleš Kašpar a dodal, „na výroční zprávě pracovaly všechny odbory města a představily v ní činnosti přenesené státní správy i ty samosprávné.“

Vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hana Dočkalová pak v obsáhlé prezentaci seznámila přítomné s významnými projekty, které město dokončilo v roce 2013 i s těmi, které město chystá k realizaci v nejbližším období. Ing. Radana Marešová, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, následně seznámila účastníky s procedurou dalšího projednávání územního plánu města, který vzniká ve spolupráci města, odboru stavebního a územního plánování, projektanta i veřejnosti.

Ještě před tím, než se rozproudila diskuse, zhodnotil starosta města Bc. Jakub Nekolný do jaké míry se město vyrovnalo s problémy, které vybrali účastníci loňského jednání. Starosta také pohotově reagoval na vznesené připomínky. Diskuse probíhala u 8 tematicky rozdělených stolů, podle metodiky Národní sítě zdravých měst. Témata vycházela z klíčových oblastí rozvoje města, sledovaných v rámci strategického plánování:

  1. Vzhled města, životní prostředí a zeleň + bydlení
  2. Podnikání, zaměstnanost, služby + cestovní ruch a památky
  3. Doprava
  4. Zdravotnictví a sociální služby
  5. Bezpečnost + řízení rozvoje, správa města a spolupráce
  6. Vzdělávání
  7. Rekreace, sport, kultura a aktivity volného času

Nechyběl ani stůl mladých, kde studenti formulovali problémy napříč všemi výše uvedenými oblastmi. 

Hlavním společným výstupem večera byla definice dvanácti nejpalčivějších problémů města, poslední tři problémy získaly totiž shodný počet bodů. Tyto náměty budou následně ještě ověřeny veřejnou anketou, po jejímž vyhodnocení odpovědné odbory úřadu zpracují návrh postupu řešení stanovených problémů.

Tisková zpráva.pdf

Fórum města 2014

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist